Selectie- en Remuneratiecommissie

De Selectie en Remuneratiecommissie (S&R) bestond in 2021 uit mevr. Bax (voorzitter) en mevr. Insinger. De S&R vergadert met de Algemeen Directeur en directeur P&O.

De S&R is een vaste commissie van de RvC en bereidt de RvC voor op haar taak als werkgever van de directie, rekeninghoudend met het opstellen van profielen, werving en selectie, beoordeling en beloning, het formuleren van prestatiecriteria en andere voorkomende zaken op het gebied van personeel en organisatie. Ook het bewaken van het rooster van aftreden van de RvC en de jaarlijkse zelfevaluatie hoort hierbij.

De belangrijkste onderwerpen die het afgelopen jaar zijn voorbereid in de commissie zijn de herbenoeming van commissaris Bax, het aantrekken van een trainee RvC, de werving directeur Financiën en directeur P&O, HR-informatievoorziening, het ziekteverzuim, talentmanagement, leiderschap, de voorbereiding van de cao-onderhandelingen en de zelfevaluatie van de RvC. De S&R-commissie heeft in 2021 vijf reguliere vergaderingen gehouden.