Zelfevaluatie Raad van Commissarissen

In 2019 heeft de jaarlijkse zelfevaluatie van het eigen functioneren plaatsgevonden tijdens een tweedaagse bijeenkomst van het Secure Based Leadership-programma. De directie en Top 25 van de RET hadden eerder een soortgelijke training gevolgd. De actiepuntenlijst naar aanleiding van de zelfevaluatie uit 2018, is in het verslagjaar zoveel mogelijk afgewikkeld. Zo is deelgenomen aan een Top 25 bijeenkomst en heeft de hele RvC een vergadering van de AvA bijgewoond.  
De leden van de RvC volgen periodiek cursussen en bezoeken tevens bijeenkomsten om goed op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op governance-gebied. 
De RvC is van mening dat de informatievoorziening vanuit de directie adequaat is en dat zij mede dankzij de goed functionerende commissies en de uitgebreide kwartaalrapportages  goed in staat is geweest het gevoerde beleid te kunnen volgen. 
De RvC is van oordeel dat directie en RvC ieder op zich goed functioneren, er sprake is van een goede dialoog waardoor de RvC goed in staat is geweest op kritische wijze haar toezichthoudende verantwoordelijkheid waar te maken.