Aanbieding

Hierbij bieden wij het verslag aan van de RvC over het jaar 2019. Wij hebben de jaarrekening van de RET N.V. over het boekjaar 2019 besproken en goedgekeurd. Tevens is de jaarrekening door onze externe accountant PWC gecontroleerd en deze heeft hierbij een goedkeurende controleverklaring afgegeven. 

Wij adviseren de aandeelhouder de jaarrekening 2019, zoals door de directie is opgesteld, vast te stellen en de directie van de RET décharge te verlenen voor het gevoerde bestuur. En wij vragen de aandeelhouder om décharge voor het toezicht door de RvC. 

Zoals vastgelegd in aandeelhoudersovereenkomst, laatstelijk in de '2019 overeenkomst', zal het eigen vermogen van de RET N.V. in de komende jaren geleidelijk worden verhoogd, waarbij de gemeente Rotterdam en de RET streven naar een solvabiliteit van 35% in 2030 (indien aanbesteding dan aan de orde is). Om hieraan te kunnen voldoen, adviseert de RvC, in overeenstemming met afspraken met de aandeelhouders, de winst over 2019 toe te voegen aan het eigen vermogen.