Vooruitblik 2020

We hebben in 2019 een concessiemanager aangesteld, die met de MRDH diverse afspraken heeft gemaakt, zoals over de (financiële) herijking van de railconcessie vanaf 2020.

In 2019 kwam de groei van reizigersopbrengsten vanaf 2,0% ten goede aan de MRDH. Met de nieuwe opbrengstenverdeling geldt de volgende verdeling: als de groei van reizigersopbrengsten hoger is dan twee procent dan gaat daarvan 75% naar de RET en 25% naar de MRDH. Dat maakt het voor de RET  mogelijk om te investeren in beter OV voor de reizigers.

De Hoekse Lijn is eind 2019 gaan rijden en de reizigerskilometers en opbrengsten kaartverkoop zijn tot nu toe hoger dan verwacht. We hopen dat deze trend zich blijft voorzetten en dat de Hoekse Lijn net zo’n succes zal worden als de RandstadRail.

Zoals afgesproken in de nieuwe busconcessie is de aanschaf van de nieuwe bussen de eerste stap in de transitie naar zero-emissie. In 2019 is er een nieuw nog groener energiecontract afgesloten dat in 2020 zal ingaan, wat zal bijdragen aan de doelstelling in 2030 volledig zero-emissie openbaar vervoer te hebben in Rotterdam.

Voor de financiering van de nieuwe bussen is in 2019 een nieuwe leningsovereenkomst afgesloten. Hiermee is voldoende financiering beschikbaar om de benodigde investeringen in de nieuwe busvloot te kunnen bekostigen.  Door onder andere de langdurige concessieafspraken met de MRDH, zien wij de toekomstige omzet- en rentabiliteitsverwachtingen positief tegemoet.

Het verhogen van de duurzame inzetbaarheid en het omlaag brengen van het ziekteverzuim is en blijft onverminderd de grootste uitdaging voor 2020. Er worden geen grote veranderingen in het personeelsbestand verwacht.

De RET blijft actief betrokken bij onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. Dit betreft onder andere capaciteitsvergroting van de bestaande metro, experimenten met waterstofbussen en nieuwe betaalsystemen als opvolger van de OV-chipkaart. Verder blijft de ontwikkeling van het mobiliteitslandschap in zowel Rotterdams als breder verband van toepassing.

Momenteel wordt Nederland geconfronteerd met het coronavirus. Voor de RET betekent dit een significante daling van het aantal reizigers en heeft de RET haar dienstregeling hierop aangepast. De impact van deze maatregelen is op dit moment nog niet bekend, maar zal ongetwijfeld een fors  effect gaan hebben op de resultaten en liquiditeiten van 2020. Gezien het feit dat de RET een vitale en cruciale mobiliteitsrol in de regio Rotterdam vervult en daardoor gebruik kan maken van verschillende steunmaatregelen van de overheid, gemeente en opdrachtgever wordt over de continuïteit van de dienstverlening niet getwijfeld.

Er zijn verder geen omstandigheden of bijzondere gebeurtenissen waarmee in de jaarrekening of de toekomstverwachtingen rekening hoeft te worden gehouden.