Voorwoord

Terwijl ons jaarverslag wordt gemaakt waarin we terugkijken op het jaar 2019, verandert onze wereld. Het coronavirus beheerst op dit moment ons werk en een groot deel van ons privéleven. Op een veilige manier voor onze collega’s en onze reizigers de Rotterdamse regio in beweging houden heeft nu onze prioriteit. Ik heb veel respect voor onze collega’s die zich hier elke dag weer voor inzetten. Ik heb geen twijfels over de continuïteit van onze dienstverlening, maar de impact van deze pandemie zal groot zijn en de precieze gevolgen kunnen we nu nog niet overzien. De tijd zal het leren. Ongetwijfeld zal het jaarverslag van 2020 in het teken staan van het coronavirus, een groot verschil met 2019. 

De Kleiweg vormde in 2019 zowel het vertrek- als het eindpunt. Het jaar begon met de feestelijke opening van de nieuwe werkplaats en eindigde met de uitruk van de elektrische bussen bij de start van de nieuwe busconcessie. Het onbetwiste hoogtepunt van 2019 was echter de start van de exploitatie van de Hoekse Lijn. Sinds 30 september rijden we met goed gevulde metro’s op de Hoekse Lijn en brengen we reizigers naar hun plek van bestemming. Eindelijk! De realisatie van dit grote project, inclusief de vertraging en de problemen met de software, heeft veel gevraagd, zowel van directie, management als operatie van de RET. Maar ook van onze reizigers. Nu de metro rijdt, is er weer ruimte en tijd om ons ook met andere belangrijke zaken bezig te houden. De goede samenwerking met de gemeente Rotterdam en de MRDH in dit project maakt dat ik vertrouwen heb in de realisatie van het laatste stuk van deze metrolijn naar het strand van Hoek van Holland.

2019 was ook een jaar van confrontatie. Ons personeelsbestand vergrijst en mensen moeten langer doorwerken. Al een aantal jaar heeft duurzame inzetbaarheid, de verlaging van het ziekteverzuim en gezond roosteren daarom onze aandacht. Zo bieden we bootcamps, sportactiviteiten en fitchecks aan. Dat werkt goed en steeds meer collega’s doen mee. Dat neemt echter niet weg dat we ook vaker te maken krijgen met ziekte en overlijden van onze collega’s. Afgelopen jaar zijn 15 collega’s overleden en dat raakt mij en alle RET’ers persoonlijk. Daarom vind ik het passend om er hierbij stil te staan.

We hebben 2019 afgesloten met een nieuwe impuls aan onze duurzame organisatie. Met de start van een nog groener energiecontract zal onze bijdrage aan de CO2-uitstoot in de komende jaren fors verminderen. Daarnaast is de nieuwe busconcessie ingegaan op 8 december. Op zich al reden voor een feestje, maar de introductie van de zero-emissie bussen maakte deze dag dubbel feestelijk. Met onze nieuwe bussen maken we de Rotterdamse regio namelijk een stuk schoner en stiller.

In het afgelopen jaar heeft de RET samen met HTM, het GVB, de NS en andere mobiliteitspartners dringender en vaker aandacht gevraagd voor de noodzaak tot investeren in mobiliteit en het openbaar vervoer. Als we niet snel investeren, heeft Nederland binnen tien jaar een groot probleem. We merken nu al dat onze metro’s in de spits overvol zijn. De verwachting is dat de regio Rotterdam er de komende twintig jaar 400.000 inwoners bij krijgt. Het CBS stelde recent haar prognose voor de bevolking van Nederland bij naar 19 miljoen in 2040. De helft van deze nieuwe inwoners zal in de Randstad wonen en werken. Al deze mensen hebben een mobiliteitsbehoefte. Om iedereen letterlijk in beweging te kunnen houden, is investeren in openbaar vervoer in de regio noodzakelijk. De mobiliteitspartners hebben gezamenlijk concrete plannen ontwikkeld voor de toekomst van openbaar vervoer en mobiliteit in de grote steden. Nu is het tijd om deze plannen om te zetten in daden. Daarbij hebben we elkaar, de lokale, regionale en landelijke politieke partijen en het kabinet, hard nodig.

Naast investeren in de toekomst gaat mijn aandacht ook uit naar de eigen organisatie. 2019 was het eerste jaar van het nieuwe bedrijfsplan. Daarin is onder meer een herindeling van de topstructuur van de RET opgenomen. Met de nieuwe indeling versterken we de operatie en bundelen we onze strategische kracht. Ik ben er trots op dat het ons is gelukt om deze herindeling binnen het jaar te realiseren. Daardoor werken we vanaf 1 januari 2020 volgens de nieuwe structuur. Ik verheug me erop om komend jaar samen met alle medewerkers, en ook met de nieuwe directeur Techniek, Jet de Boer, en de nieuwe afdelingsmanagers aan de toekomst van de RET te werken.

De collega’s maken de RET tot het mooie bedrijf dat het is. Dat is ook terug te zien in de mooie resultaten die wij terug krijgen van onze reizigers in de OV-klantenbarometer 2019. Ik dank alle RET’ers voor hun inspanningen het afgelopen jaar. In het bijzonder sta ik stil bij de collega’s die de RET, als gevolg van deze herindeling, hebben verlaten. Zonder hen zou de RET niet staan waar ze nu staat. Ik dank ook de Ondernemingsraad voor de goede samenwerking in het afgelopen jaar. Ik dank de Raad van Commissarissen voor het kritisch volgen van alle ontwikkelingen. 

Maurice Unck,
algemeen/statutair directeur