Resultaten bedrijfsplan

Zoals elk jaar, is ook in 2019 onze klantwaardering gemeten met behulp van de OV-klantenbarometer. Dit is een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door het CROW-KpVV. Met een algemeen oordeel van 7,9 beloonden onze reizigers ons wederom met een mooi cijfer voor onze inspanningen om de kwaliteit en de service te verbeteren.

Dit is 0,1 punt hoger dan vorig jaar. Een goede prestatie, zeker gezien het feit dat de bussen aan het eind van hun levensduur zijn, er een groot deel van het jaar vervangend vervoer is geweest in plaats van de Hoekse Lijn en we volle metro’s hebben op lijn E. Metro stijgt met 0,2 punt naar een 7,9. Tram stijgt naar een 8,0 (2018: 7,9) en Bus naar een 7,8 (2018: 7,7). Vooral de stijging bij de metro is opvallend, het cijfer stond al een aantal jaar op 7,7. Bij metro is vooral de tevredenheid over de klantvriendelijkheid toegenomen, dit scoort nu een 7,9.

In 2019 zijn voor het eerst ook de cijfers meegenomen van de mensen die de vragenlijst in het Engels hebben ingevuld. Dit heeft een iets hoger cijfer tot gevolg, vooral in gebieden met veel expats en toeristen. De RET profiteert hier ook een beetje van met een aandeel van ruim 6% Engelstalige deelnemers. Maar ook zonder deze deelnemers zouden de cijfers voor bus en metro zijn gestegen.

De analyse van het reisgedrag laat een aantal bijzonderheden zien. Saldoreizen en reizen-op-rekening zijn het populairst. Ook studenten maken veelvuldig gebruik van ons openbaar vervoer. Hun aandeel aan de reizigerskilometers is 23%. Abonnementen staan op de derde plek met 17%.

In Spijkenisse opende de RET een nieuw servicepunt dat zowel RET-reizigers bedient, als reizigers die gebruik maken van de diensten van EBS. De RET verzorgt ook voor EBS de klantenservice. Telefonisch, via e-mail en op social media en nu dus ook met een fysiek servicepunt. Zo hebben reizigers één loket voor al hun vragen over RET en EBS. De RET heeft in 2019 de openingstijden voor telefonie, e-mail en social media (Twitter, Facebook, Whatsapp) verruimd, zodat reizigers van 07.00 uur – 19.00 uur op werkdagen en van 09.00 – 17.00 in het weekend bij de Klantenservice terecht kunnen.

Het servicepunt op de Laan op Zuid is vanwege beperkte toegevoegde waarde voor de reizigers gesloten.  Onze reizigers kunnen terecht op servicepunten op metrostation Zuidplein, Beurs en Centraal Station bij servicepunten. Daarnaast heeft de RET de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in verbeteringen van de service. Zo zijn er verkoopautomaten en een webwinkel bijgekomen en zijn onze producten ook bij verkooppunten buiten de RET te verkrijgen.

In 2019 heeft de RET een ge-upgrade versie van de Real Time App in productie genomen, die nieuwe mogelijkheden biedt aan reizigers. De RET kan voortaan in één keer naar alle gebruikers een melding sturen bij een grote calamiteit. De gebruiker hoeft nog maar één Mijn RET-account aan te maken en bij te houden om zowel op de website als in de app zijn favoriete haltes en lijnen te zien. Meldingen worden voortaan ook getoond op de smartwatch.

Alle metro’s zijn in 2019 voorzien van het nieuwe Passagiers Informatie Systeem dat in iedere metro actuele reisinformatie op de schermen toont. Met de aankomsttijden op de vijf volgende stations, het volgende knooppunt en het eindpunt weten reizigers hoe laat ze aan komen op hun bestemming. Ze krijgen nog meer zekerheid over het verloop van hun reis, door de getoonde actuele overstaptijden van alle aansluitende modaliteiten en lijnen (Trein, Metro, Tram, Bus, Fast Ferry).

In 2018 heeft de RET samen met HTM een pilot opgezet om de toepassingsmogelijkheden van de E-Ink display te toetsen op haltes waar geen dynamische reisinformatie beschikbaar is. In het voorjaar van 2019 zijn de eerste displays opgehangen bij de bushalte Katendrechtse Lagedijk in Rotterdam en de tramhalte Conradstraat in Den Haag. De proef is geslaagd met positieve reacties van reizigers. In 2020 gaat de RET samen met HTM de E-Ink display verder uitbreiden naar meerdere tijdelijke haltes.

Voor de reizigersbeleving in onze metrostations is in 2019 samengewerkt met Rotterdamse partners zoals Rotterdam Festivals, het Nederlands Fotomuseum en Museum Boijmans van Beuningen. Visuals op diverse locaties vestigen aandacht op tentoonstellingen in de stad. Daarnaast is Metrostation Beurs voorzien van bestickering met daarop de actuele agenda van Rotterdam Festivals. Hierop worden de activiteiten in de stad aangegeven van de huidige maand en de komende maand. In Metrostation Coolhaven is een nieuwe kiosk gevestigd.

In april werden tramreizigers verrast met augmented reality in de tram. De RET werkte hiervoor samen met de Kunsthal, die Rotterdammers letterlijk een stap in de in de fascinerende wereld van sciencefiction wilde laten maken.

De RET is in september 2019 een samenwerking aangegaan met MUST SEE. Via de MUST SEE app kun je een RET-barcode ticket te kopen. Zo kunnen toeristen in één app de mooiste hotspots van Rotterdam ontdekken én hun reis ernaartoe regelen. Vooralsnog gaat het om een 2-uur reizen kaartje en om een RET- Dagkaart. In 2018 lanceerde de RET al de barcode-app. Daarnaast zetten we in op het aanbieden van barcode-tickets via wederverkopers. Daarmee bereikt de RET nieuwe kanalen. Toeristen die de MUST See app gebruiken hoeven geen OV-chipkaart meer te kopen en op te laden. Dit maakt het reizen met het openbaar vervoer in de regio Rotterdam laagdrempeliger. 

Rond metrostation Wilhelminaplein ontstaat drukte als gevolg van passagiers die aankomen bij  de Cruise Terminal.  Net als in 2018 is samengewerkt met Intercruises, die RET-reisproducten verkochten aan hun passagiers. Dit zorgt voor een vlotte doorstroom van cruisepassagiers op Wilhelminaplein.

Met de ingang van de nieuwe dienstregeling op 15 december zijn de reisregels van de RET veranderd in vorm en inhoud. Dit brengt veranderingen met zich mee zowel voor reizigers als voor handhavers van de RET. De wijzigingen zijn een combinatie van beknopter verwoorden, nieuwe pictogrammen en aanpassingen op inhoud.

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

 • Het nuttigen van alcohol en drugs is verboden;
 • Eten en drinken is toegestaan, mits de etenswaren geen hinderlijke geur hebben, hete dranken zijn afgedekt en het voertuig schoon blijft;
 • Het verbod op skates en skateboards is verdwenen, omdat dit in de praktijk nauwelijks een issue is;
 • Het pictogram dat kinderwagens zijn toegestaan, wordt niet meer expliciet genoemd. Ze zijn nog wel toegestaan;
 • Bij het pictogram van de fiets is een opvallend klokje geplaatst om aan te geven dat deze alleen gedurende bepaalde tijdstippen is toegestaan.

In 2019 is het initiatief ‘Voorspelbaarheid onderhoud’ opgestart als onderdeel van het bedrijfsplan ‘De perfecte reis’ van de RET. Het doel hiervan is om met beschikbare technieken en data tot een efficiëntere wijze van onderhoud van de infrastructuur en vloot te komen, door beter inzicht in de conditie van onze objecten. Dit jaar is vooral naar de opzet en aanpak gekeken. Het gaat namelijk om een grote en complexe verandering met voor de RET vaak nog onbekende technieken en het verwerken en analyseren van veel data. Het jaar 2020 staat in het teken van het uitvoeren van verschillende experimenten. Bij diverse assets worden daartoe proeven gedaan om zo te bepalen waar voorspelbaarheid onderhoud het beste is toe te passen en het meeste oplevert.

Op basis van inzicht in reizigersgedrag wordt bestudeerd hoe de opbrengstontwikkeling beter geanalyseerd en onderbouwd voorspeld kan worden. Hierbij wordt rekening gehouden met allerlei factoren die van invloed zijn op de opbrengsten. Het gaat dan bijvoorbeeld om het lijnennet, de frequentie, klanttevredenheid, tarief, economie, demografie, mobiliteit en woningbouw. 2019 was een opbouwjaar waarin de samenwerking tussen verschillende afdelingen is verbeterd en steeds meer data beschikbaar is gekomen. In 2020 wordt deze data verder verfijnd, zodat hierop gestuurd kan worden.

In het kader van het invoeren van vraaggestuurd vervoer is in 2019 de pilot ‘Stop& Go’ in Lansingerland uitgevoerd, geëvalueerd en gecontinueerd. Maassluis en Vlaardingen zijn met deze vraaggestuurde busdienst gestart als pilot. Ook is er geëxperimenteerd met twee nieuwe mobiliteitsvormen bij omleidingen (fietsen en scooters).

De behoefte aan mobiliteit verandert. Met ‘regie over mobiliteit’ wil de RET zorgen voor een naadloze ketenreis, die de reiziger ervaart als één systeem. Binnen dit initiatief wordt een digitaal platform gerealiseerd voor het plannen en betalen van reizen via verschillende modaliteiten, binnen en buiten de RET. De RET zal in de toekomst niet alleen aanbieder van openbaar vervoer zijn, maar regisseur van verschillende mobiliteitsvormen. Daarbij horen ook ‘nieuwe’ vormen van deelmobiliteit, zoals deelfietsen en deelscooters, die ook geschikt zijn om de ‘first en last mile’ mee af te leggen.

’Assets voor de Toekomst’ is één van de initiatieven in het bedrijfsplan dat afgelopen jaar is gestart bestaande uit drie deelinitiatieven. Doel is inzicht krijgen in de reizigersgroei voor de periode 2020 – 2040, noodzakelijkheid & mogelijkheden voor automatisering van de metro om de frequentieverhoging mogelijk te maken en bepalen welke assets er nodig zijn om de te verwachten groei aan te kunnen.

In het afgelopen jaar zijn analyses uitgevoerd om de ontwikkeling van de reizigersgroei voor de metro in kaart te brengen. Daarnaast is er onderzocht wat deze groei betekent voor de huidige en toekomstige assets (zowel voor vloot als infra) en hoe de metro van de toekomst er moet uitzien.

Eind 2019 is met de MRDH afgesproken om het automatseringsvraagstuk voor de metro onder te brengen in een gemeenschappelijk programma. In 2020 wordt gewerkt aan bestelling van twintig tot 35 extra metro’s.

Met de initiatieven uit het bedrijfsplan De Perfecte Reis gaat verder wil de RET in 2021 een acht halen voor zowel de klantwaardering als medewerkerstevredenheid. Dat kan alleen als medewerkers zich gehoord en ondersteund voelen. Dat betekent niet alleen luisteren, verbeterpunten signaleren en aanpakken, maar ook resultaten terugkoppelen. Het uitgangspunt van alle acties in 2019 was om steeds een kleine verbetering door te voeren: elke dag een beetje beter.

In februari is een eerste versie van de storingsapp gelanceerd, waarbij medewerkers de storingen aan hun voertuigen konden inzien en melden. In drie volgende releases zijn storingen aan de infrastructuur en locaties toegevoegd. Ook wordt er beter over de status van de storing teruggekoppeld. Met resultaat: de app wordt steeds vaker gebruikt en het aantal meldingen neemt toe. Ook de storingsprocedure is verbeterd, zodat bepaalde storingscategorieën nog maar één keer gemeld hoeven te worden.

Een aantal dienstruimtes is opgeknapt. Collega’s dachten zelf mee welke dienstruimtes daarvoor in aanmerking kwamen. Zo is op Binnenhof de hele toiletunit vervangen, de Conradstraat is in november verbouwd en Zuidplein en Slinge gaan in 2020 op de schop. Ook belangrijk voor een prettige werkplek zijn de afvalbakken. Eind 2019 zijn alle wachtruimtes voorzien van een nieuwe, afgesloten afvalbak.

Vlak voor de zomervakantie is met een aantal exploitatiecollega’s een innovatiesprint gehouden om te kijken hoe we het personeel kunnen faciliteren bij de uitvoering van hun dagelijkse werk. De contouren voor een Alles voor je dienst-app zijn geschetst die in 2020 wordt gerealiseerd.

Als attentie zijn collega’s aan het eind van de zomervakantie getrakteerd op energierepen onder het motto ‘Fijne vakantie gehad? Dan kun je er nu weer met nieuwe energie tegenaan.’

In 2019 is onderzocht hoe we exploitatiecollega’s sneller kunnen informeren over actuele verstoringen. Begin 2020 gaat bij de afdelingen Metro en Veiligheid een pilot van start met notificaties en omroepteksten via het mobilofoonsysteem.  

Deze zomer is een nieuw ontwerp voor de bedrijfskleding gepresenteerd. Uit de reacties van de uniformdragers bleek echter dat er onvoldoende draagvlak was. De directie heeft daarop besloten van dit ontwerp af te zien. Een duidelijk signaal naar de collega’s dat ze gehoord en serieus genomen worden. In 2020 gaat het aanbestedingstraject voor een nieuwe leverancier van start. Aansluitend wordt een nieuw uniform ontworpen, waarbij collega’s in een vroeg stadium worden betrokken. De verwachting is dat de nieuwe kleding in 2021 gedragen kan worden.

Ongevallen en calamiteiten
RET’ers hebben helaas regelmatig te maken met agressie en geweld bij uitvoering van hun werkzaamheden. In 2019 is vijftig procent van de gemelde bedrijfsongevallen gerelateerd aan agressie, spugen of belediging. Overige gemelde bedrijfsongevallen zijn veelal gerelateerd aan vallen of struikelen tijdens werkzaamheden, aanrijdingen, het wegschieten van materiaal en andere oorzaken.

In 2019 hebben er geen dodelijke verkeersongevallen in het RET-vervoersysteem plaatsgevonden. 149 personen hadden licht letsel en tien zwaarder letsel. Dit is minder dan het jaar daarvoor. Ondanks een constante aandacht voor veilig rijden nam het aantal aanrijdingen met bus en tram toe van 760 naar 825. Het aantal ongevallen van reizigers in de voertuigen en op de stations daalde licht naar 170.

De RET is in 2019 geconfronteerd met 172 calamiteiten of incidenten waarbij conform de veiligheidsprocedures opgeschaald moest worden en de crisismanager van dienst is geïnformeerd/geconsulteerd. Het ging hier om ernstige verstoringen, uitval (materieel, tractiespanning of infrastructuur), brand of rookontwikkeling, (ernstige) verkeersongevallen of aanrijdingen en (ernstige) agressie jegens personeel of reizigers. Er zijn 55 interne meldingen van een bijzonder voorval gedaan, waarvan 29 zijn doorgeleid naar de toezichthouder ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport).

Bij 25 incidenten of calamiteiten zijn veiligheidsonderzoeken uitgevoerd naar ontsporingen, kopstaartbotsingen bij tram en arbeidsongevallen. Alle betreffende rapportages zijn besproken in de Incidentencommissie, waar vervolgens aan de hand van de adviezen verbetermaatregelen zijn vastgesteld en geïmplementeerd.

Integriteit
Een sociaal veilige omgeving bevordert integer gedrag en is positief voor werkhouding en gedrag van medewerkers. De bereidheid om onvolkomenheden te melden en bespreekbaar te maken hangt samen met de mate waarin werknemers zich ‘veilig’ voelen op hun afdeling in relatie tot collega’s en leidinggevenden. Het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) en de meldingen die de vertrouwenspersonen ontvangen, zijn graadmeter van de integriteit binnen de RET en geven informatie over de sociale veiligheid binnen de verschillende afdelingen.

In 2019 zijn in totaal 47 meldingen van ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen geregistreerd. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2018 (43). De vertrouwenspersonen hebben in totaal 23 meldingen ontvangen over problemen op het gebied van ongewenste omgangsvormen zoals pesten, (seksuele)intimidatie, discriminatie en roddelen. Op basis van het aantal meldingen en de resultaten van het MTO blijkt dat vanuit bepaalde afdelingen meer ongewenst gedrag gemeld wordt. Er is tevens sprake van een lichte stijging van het aantal meldingen over pesten. De RET gaat in 2020 aan de slag met deze bevindingen, onder andere door deelname aan een pilot die door TNO in opdracht van het Ministerie van SZWG is opgezet. Deze gerichte aanpak zal op termijn kunnen worden ingezet op afdelingen waar ongewenst gedrag wordt gemeld. Zowel leidinggevenden als medewerkers maken onderdeel uit van deze pilot gericht op het bevorderen van een sociaal veilig werkklimaat.

Er zijn in totaal 18 integriteitsmeldingen geregistreerd. Een deel van deze meldingen werd rechtstreeks aan de coördinator integriteit gemeld. Drie hiervan zijn fraudemeldingen die een extern recherche bureau heeft onderzocht. Een aantal integriteitsmeldingen is intern onderzocht. Overige integriteitsmeldingen zijn geregistreerd.

Cyber security en data privacy
Het afgelopen jaar heeft de RET de verbeterplannen op het gebied van Cyber Security en Data Privacy uitgevoerd en waar nodig bijgesteld. Medewerkers zijn via een doorlopende bewustwordingscampagne bekender gemaakt met nut en noodzaak van Cyber Security en Data Privacy. Er is vaker stil gestaan bij Cyber incidenten die ook aandacht kregen in de media. Daarnaast werd de aandacht op security-by-design en privacy-by-design steeds meer benadrukt. Het uitvoeren van DPIA’s (risicoanalyses) op nieuwe en grote initiatieven is meer standaard dan uitzondering geworden. De Functionaris Gegevensbescherming is betrokken en actief, wat zich uit in de vele toetsings- en adviestrajecten. Er is gestart met het verder uitbreiden van het camerabeleid. De RET zal de komende jaren alle vereisten verder implementeren en optimaliserendie gepaard gaan met wet- en regelgeving op gebied van Cyber Security en Data Privacy.

Het verhogen van de veiligheidscultuur is één van de vijf strategische doelstellingen van de RET. Het stijgen op de veiligheidscultuurladder naar Proactief is daaraan als indicator gekoppeld.

Om de groei in veiligheidscultuur te realiseren is het programma 'Zien, Handelen, Leren' gestart. Leidinggevenden en ambassadeurs hebben hierin een training gevolgd. In dit programma worden medewerkers en leidinggevenden getraind om proactief te handelen bij gevaarlijke situaties. Het herkennen van gevaarlijke situaties en daarbij snel handelen staat hierin centraal. Alleen op deze manier voorkom je dat de situatie blijft bestaan. Door de ervaring te delen met collega’s kun je gezamenlijk leren van gevaarlijke situaties en zo in de toekomst zulke situaties voorkomen. Naast de trainingen voor ‘Zien, Handelen, Leren’, is er een roadmap opgesteld gericht op groei in veiligheidscultuur voor zowel de technische afdelingen als de exploitatie afdelingen.

Het verhogen van de inzetbaarheid heeft blijvende aandacht binnen de RET. Dat doet de RET bijvoorbeeld met de regiegroep Duurzame Inzetbaarheid die bestaat uit directie, OR, vakbonden en P&O. De RET neemt deel aan het Rotterdamse netwerk Gezond010 en is mede trekker van het mobiliteits- en kennisnetwerk Facta non Verba.

Blijvende aandacht en inzet voor het verlagen van verzuim heeft in 2019 niet tot het beoogde resultaat geleid. Het gemiddelde verzuimpercentage was 7,9% in 2018 en 8,3% in 2019.  We zien een forse toename van lang verzuim en een toename van medewerkers die wegens beperkingen niet meer naar hun eigen werk kunnen terugkeren. Deze stijgende tendens is zichtbaar in de hele OV-sector. Sommige afdelingen, zoals Infraservices, hebben in 2019 het verzuim wel met succes omlaag gebracht. In de afdelingsplannen van de tien grootste afdelingen besteden we extra aandacht aan beïnvloedbaar verzuim en zorggesprekken. Daarnaast hebben we duurzame inzetbaarheidstrajecten ingezet om onze collega’s gezond, vakkundig en met plezier aan het werk te laten zijn tot hun pensioen en daarna.

Iedere drie jaar kunnen collega’s een gratis gezondheidscheck krijgen in Gezondheidsbussen op diverse locaties. Daarnaast maakten 49 collega’s gebruik van vitaliteitscoaching en vielen hierdoor gemiddeld vijf kilo af. Ook waren er diverse vitaliteitstrainingen en workshops. Sportief waren we ook tijdens de Rotterdam Marathon met tien bedrijventeams en totaal zeventig deelnemers. En de Start to Run met 42 collega’s die de finish hebben gehaald van de Ronde van Kralingen. Daarnaast waren er de Wolfcamps met John de Wolf waaraan 60 medewerkers hebben deelgenomen.

De behoefte aan aanpassingen in roosters en diensten is groot. In 2018 is gestart met voorwaarts roulerende roosters bij Tram. Daarbij heeft TNO positieve effecten gemeten ten aanzien van beter en langer slapen, de werk-privé balans en vitaliteit. In 2019 kwam dit rooster beschikbaar voor Bus en servicemedewerkers. Geen van de deelnemers wil terug naar een achterwaarts roulerend rooster.

In 2019 realiseerden we achttien extra combifuncties en stelden we een coördinator combifuncties aan die zich gericht bezighoudt met het uitbreiden en implementeren van deze functies. Het vitaliteitsbeleid is opgesteld en als onderdeel daarvan werd ingestemd met een beleid en aanpak om in 2020 rookvrij te gaan werken.

De RET wil topwerkgever van Rotterdam zijn, als inclusieve werkgever waar collega’s welkom zijn ongeacht hun achtergrond, geslacht, seksuele voorkeur, of geloofsovertuiging. Voor 2019 was het doel het bouwen aan een sterk werkgeversimago van de RET in Rotterdam, het aantrekken en opleiden van nieuwe medewerkers en de RET aantrekkelijk houden voor huidige en toekomstige medewerkers door loopbaanontwikkeling. Het percentage jongeren onder de 35 jaar is gestegen van 9,0% naar 14,4%. In totaal hebben 4.305 mensen gesolliciteerd bij de RET, waarvan 205 zijn aangenomen. Exploitatie telt 108 nieuwe medewerkers, Techniek 62 en er kwamen 35 nieuwe collega’s op staffuncties.

In 2021 is de medewerkerstevredenheid van een 8,0 het doel van de RET. In het najaar van 2019 heeft 49% van de RET’ers het MTO ingevuld.  Het MTO wordt één keer per twee jaar gehouden. Medewerkers geven het werken bij de RET gemiddeld een 7,6, net als in 2017. Op grond van de uitkomsten van het RET-brede MTO-rapport maken alle afdelingen voor hun eigen afdeling een plan van aanpak. Ook hebben de directie en de OR een aantal centrale aandachtspunten vastgesteld die in de komende twee jaar worden opgepakt. Dit zijn: omgangsvormen, hygiëne, werkplek en pauzevoorzieningen; diensten en roosters; werkoverleg; aannemen nieuwe medewerkers.

In december ontving onze teamleider P-beheer de jaarlijkse PensioenPluim van het ABP, die wordt uitgereikt aan werkgevers die net iets meer met het onderwerp pensioen doen. Zij staat bekend om haar betrokkenheid bij collega’s en geeft altijd snel en deskundig antwoord. Het ABP vraagt regelmatig advies over hoe werkgevers ergens tegenaan kijken. 

In 2019 (en 2018) heeft het merendeel van de afdelingen deelgenomen aan de workshop Strategische Personeelsplanning. Doel hiervan is het (strategisch) beleid vormgeven rondom de in-, door- en uitstroom van personeel en daar waar nodig aan passen. Om nieuwe medewerkers binnen te halen heeft de RET gedurende een periode van zes maanden een gerichte online campagne ingezet om jonge technici, bestuurders en young professionals te bereiken. Ook is de RET betrokken bij een groot aantal initiatieven om mensen te werven uit andere doelgroepen, waaronder bij 010 Inclusief, het Rotterdamse platform tegen arbeidsdiscriminatie. Het werven van nieuwe medewerkers wordt steeds lastiger en het is waardevol om van andere bedrijven te leren en hiermee te sparren.

Om de RET voor nieuwe medewerkers aantrekkelijk te maken en ons huidige personeel de mogelijkheid te bieden om zichzelf te blijven ontwikkelen, is geïnvesteerd in een uitgebreide online opleidingenbibliotheek met meer dan honderd verschillende opleidingen. Veel medewerkers maken hiervan gebruik en waarderen dit. Inmiddels hebben meer dan 1.200 collega's zich ingeschreven en zijn 440 collega's actief op het platform. In 2019 is ook meer aandacht gekomen voor de ondersteuning van personeelsadviseurs en leidinggevenden, die hun medewerkers willen stimuleren in hun persoonlijke ontwikkeling.

Daarnaast kunnen collega’s boven de 45 jaar sinds september gebruik maken van een loopbaancoach. Tot nu toe maakten 33 collega’s hiervan gebruik. In 2020 worden de loopbaantrajecten uitgerold voor alle leeftijden.

In 2019 zijn alle leidinggevenden getraind in Secure Base Leadership, waarbij oprechte nieuwsgierigheid en de wil om je te verbinden met anderen essentieel is voor goed leiderschap. Vertrouwen geven, veiligheid bieden, maar ook uitdagen en stimuleren zijn de belangrijkste pijlers van deze filosofie. Naast drie introductiedagen voor leidinggevenden voorziet het programma in terugkomdagen waarin met de deelnemers wordt geëvalueerd en waarin verdieping plaats vindt. Leidinggevenden verwachten meer openheid, samenwerking en persoonlijke groei als gevolg van de trainingen. Ze geven aan dat het belangrijk is om de focus hierop te houden, zodat het volledig potentieel kan worden bereikt.

Het directieteam heeft in 2019 op twee meetmomenten een leiderschapsmeting uitgezet bij medewerkers aan wie ze rechtstreeks leidinggeven. De uitslag van deze meting geeft hen een beeld van hoe hun leiderschapsgedrag ervaren wordt. Dit geeft een aanknopingspunt om met hun team in gesprek te gaan over verbeterpunten op het gebied van leiderschapsgedrag. In 2020 zullen ook alle afdelingsmanagers deze meting kunnen uitzetten bij medewerkers waaraan ze direct leidinggeven.

De ambitie van de RET vraagt om een andere structuur van de organisatie. Door de aanpassing van de topstructuur komt meer duidelijkheid en focus op strategisch, tactisch en operationeel niveau. In de nieuwe structuur worden alle RET-brede strategische beleidsthema’s ondergebracht bij de afdeling Strategie & Ontwikkeling. De kern van deze afdeling wordt gevormd door de huidige afdeling Regie & Ontwikkeling. Daarnaast is het concessiemanagement opnieuw ingericht met één herkenbaar aanspreekpunt richting de MRDH voor alle concessies. Ook is een herverdeling in de topstructuur aangebracht om het ‘keten-denken’ te stimuleren.  

De herinrichting is in twee fases uitgevoerd. In fase 1 is een schets van de voorgenomen nieuwe inrichting op hoofdlijnen gemaakt. De gedetailleerde uitwerking hiervan in personele consequenties vond plaats in fase 2. Onder de afdelingsmanagers zijn functies verdwenen en gewijzigd en zijn er nieuwe functies bij gekomen. Voor andere collega’s hebben de consequenties zich beperkt tot het aanpassen van de inhoud van functies dan wel het verhangen van functies. Het adviestraject met de OR is eind 2019 afgerond waarna de implementatie kon beginnen. Per 1 januari 2020 is daarmee de nieuwe topstructuur een feit.

In 2019 zijn HTM, de MRDH en de RET een gezamenlijk innovatieprogramma gestart:  innOVatieroute . Het is de eerste keer in Nederland dat twee vervoerders met hun

opdrachtgever op deze manier samenwerken. Het doel hiervan  is om gezamenlijke uitdagingen op het gebied van OV aan te gaan door het uitdagen van partijen om innovatieve oplossingen te vinden.

We nemen deel aan een consortium voor het Mobility Experience Center in Rotterdam, de toekomstige plek voor innovatie in mobiliteit binnen Europa.

De RET heeft deelgenomen aan de Dutch Mobility Hackathon samen met HTM, ANWB en NS. Hierbij hebben de circa honderd deelnemers in 27 uur gezocht naar oplossingen voor de hyper-spits.

Ook binnen de RET heeft innovatie de aandacht. 20 RET’ers werken aan de realisatie van innovatieve ideeën onder professionele begeleiding van een designer en een strateeg. Collega’s hebben innovatieve ideeën gepitcht en aan negen initiatieven is budget toegekend. De initiatieven variëren van sensoren voor onderhoud binnen trams tot het uitwerken van een drukte-indicator, een pilot met exoskeletten en een chatbot.

Tevens is in 2019 een verdere uitwerking gemaakt voor een nieuwe inrichting van de metro. Het aantal reizigers neemt toe en in de komende jaren kunnen wij geen extra voertuigen inzetten of de frequentie verder verhogen. Daarom is onderzocht of we de inrichting van de metro zo kunnen aanpassen dat zowel de klantbeleving als de capaciteit stijgt. In 2020 wordt dit verder uitgewerkt met het bouwen van mock-ups en virtual reality.

Er is een designsprint gehouden om het proces van ‘in-dienst’ melden te versnellen. Met de gevonden oplossing kunnen collega’s met veel minder klikken en in één systeem hun dienst starten.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) betekent voor de RET dat wij goed inzicht hebben in de positieve en negatieve impact van ons bedrijf op de maatschappij en zo blijven werken aan verbeteringen. Het klimaatprobleem stond ook in 2019 hoog op de agenda. In het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd met bijna de helft moet dalen, om opwarming van de aarde tegen te gaan. Hoe moeilijk deze opgave is, blijkt uit het feit dat in Nederland de uitstoot door fossiele brandstoffen in 2019 0,6% hoger ligt dan in 2018. Dat is een lagere groei dan in 2017 en 2018, maar de uitstoot ligt ondertussen wel vier procent hoger dan in 2015 toen het verdrag van Parijs getekend werd. Als vervolg op het Nederlandse ontwerp Klimaatakkoord in 2018, presenteerde de gemeente Rotterdam op 22 november het Rotterdamse Klimaatakkoord. Dat bevat een pakket aan maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen in tien jaar te halveren.

De CO2 uitstoot per reizigerskilometer is in 2019 gedaald ten opzichte van 2018. De daling van deze uitstoot wordt veroorzaakt door twee factoren. Ten eerste is het aantal reizigerskilometers toegenomen. Daarnaast is het energieverbruik iets afgenomen. Beiden hebben een positief effect op het kengetal voor 2019.

CO2-uitstoot in gram per 
reizigerskilometer
2019 2018
Bus 142 146
Tram 121 128
Metro 77 81


De landen in de Verenigde Naties hebben 17 werelddoelen voor duurzame ontwikkeling afgesproken (UN Sustainable Development Goals). Aan vijf van deze doelen kan de RET een relatief grote bijdrage leveren, namelijk Duurzame en betaalbare energie (SDG7); Fatsoenlijke banen en economische groei (SDG8); Innovatie en duurzame infrastructuur (SDG9); Veilige en duurzame steden (SDG11) en Klimaatverandering aanpakken (SDG13). In 2018 is besloten om MVO doelen die hierop zijn gebaseerd definitief op te nemen in het bedrijfsplan.

Ook de RET levert een bijdrage aan duurzame ontwikkeling en aan reductie van broeikasgassen. Voor de periode tot en met 2021 heeft de RET de volgende MVO-doelstellingen opgenomen in haar bedrijfsplan.

 1. Duurzaam vervoeren: klimaatneutraal vervoer in 2030
  RET gaat voor vervoer zonder schadelijke uitstoot in 2030
 2. Duurzaam bouwen: energieneutraal en circulair bouwen in 2040
  Dit houdt in energieopwekkende RET-gebouwen van volledig herbruikbare bestandsdelen in 2040
 3. Duurzaam werken: circulair, fair en transparant werken in 2030
  RET werkt zonder verspilling en op basis van eerlijke behandeling, meedoen in de samenleving en transparantie in 2030
 4. Duurzaam verbinden: sociaal betrokken en inclusieve werkgever in 2025
  Onze organisatie steunt sociaal verbindende initiatieven en stimuleert meedoen in de samenleving door werk

Om onze positie als duurzame partner van de gemeenten in de Rotterdamse regio te versterken, beogen wij significante toename van uitstootvrije en energiezuinige voertuigen en infrasystemen; hergebruik van grondstoffen en materialen; en een sociaal betrokken bedrijfsvoering gericht op meedoen in de samenleving.

De belangrijkste positieve impact die de RET kan hebben op het klimaat is dat wij de reizigers op een zo schoon mogelijke manier vervoeren. Dat betekent dat de energie die wij voor ons vervoer gebruiken schoon moet zijn. De ingebruikname van de eerste 55 elektrische bussen en laadinfrastructuur in december was een grote mijlpaal in de transitie naar volledig zero-emissie openbaar vervoer in onze regio. In dit verband is het ook logisch dat de RET zo groen mogelijke stroom inkoopt. Dit is immers de belangrijkste energiebron voor onze voertuigen. In 2019 is een contract gesloten met Eneco om ons vanaf 2020 voor tien jaar te voorzien van regionale, additioneel opgewekte duurzame elektriciteit.

Om de railinfrastructuur in onze metropoolregio te verduurzamen hebben de MRDH, HTM en de RET eind 2017 een convenant afgesloten. Hierin is een aantal maatregelen omschreven die een besparing en/of verduurzaming van het energiegebruik opleveren. Eén van de maatregelen is het opwekken van energie met behulp van zonnepanelen op stations en op werkplaatsen. In 2019 is besloten om zonnepanelen op onze werkplaatsen te leggen waar dat mogelijk is.

Naast de transitie naar zero-emissiebusvervoer in Rotterdam en omstreken heeft de RET in 2019 ook een aanbesteding georganiseerd voor een nieuw schoner leasewagenpark. De zoektocht naar een partner die ons kan helpen bedrijfsvoertuigen in te zetten met een zo laag mogelijke uitstoot wordt begin 2020 afgerond.

Om efficiënt om te kunnen gaan met energie en om het stroomnetwerk zo goed mogelijk te gebruiken, werd de samenwerking met Stedin en de gemeente Rotterdam voortgezet. Deze gezamenlijke werkgroep ‘smart grid’ zoekt naar concrete mogelijkheden om het stroomnetwerk te verduurzamen.

Ook dit jaar organiseerde Jinc de ‘Baas van Morgen’. Kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij een eerlijke kans op de arbeidsmarkt zijn voor een dag de leider van een succesvol bedrijf. Zo leren ze uit eigen ervaring dat iedereen ooit de 'baas' kan worden. Dit jaar namen Hatice en Stacey van basisschool Christophoor uit Rotterdam-Zuid voor een dag het stokje over van Maurice Unck.

In de Aardig Onderweg Award heeft de RET alle sponsoractiviteiten gebundeld. De Aardig Onderweg Award is in 2019 uitgereikt aan Falafval. In Nederland gooien wij jaarlijks zo’n 41 kilo eten per persoon in de prullenbak, waarvan ongeveer een kwart uit groenten en fruit bestaat. Al deze verspilling is ontzettend zonde. Van groente- en fruitpulp die anders in de prullenbak zou belanden, maakt Falafval daarom falafel.

Voor de Aardig Onderweg Award zoeken wij mensen die met innovatieve, technische en duurzame oplossingen komen die de regio Rotterdam mooier, slimmer en duurzamer maken. Deze initiatieven zijn al aardig onderweg, maar kunnen nog wel een steuntje in de rug gebruiken. De focus ligt op een jongere doelgroep in de regio Rotterdam in de leeftijdscategorie van 18 tot 35 jaar. De drie finalisten kregen veel online (media) aandacht. Om hun ideeën nog scherper te maken, werden ze gedurende de competitie door RET-specialisten uitgedaagd op de inhoud van hun plannen. De winnaar van de award werd beloond met € 25.000,-, een werkplek bij 42 Workspace en een optreden op TedX Rotterdam.

De Aardig Onderweg Award biedt ons ook de mogelijkheid om de RET als potentiële werkgever bij de doelgroep onder de aandacht te brengen. Dit sluit aan bij onze wens om maatschappelijk belang en bedrijfsbelang waar mogelijk samen te brengen, zoals bij de meeste van onze initiatieven voor inclusiviteit, diversiteit en participatie. Als ondertekenaar van het Charter diversiteit heeft de RET zich geschaard onder een groep van nu al bijna 150 belangrijke werkgevers in Nederland. Zij geloven dat investeren in diversiteit en inclusie in het personeelsbeleid kansen biedt op het gebied van creativiteit, besluitvormingsprocessen en klantrelaties.