Overleg met de externe accountant

De RvC heeft met de bestuurder en de accountant de jaarrekening, het jaarverslag en het accountantsverslag besproken.
De RvC heeft in 2019 niet buiten aanwezigheid van de directie met de accountant gesproken. Er is hiervoor geen aanleiding geweest, maar dit behoort indien gewenst wel tot de mogelijkheden. De auditcommissie heeft in 2019 wel buiten aanwezigheid van de directie met de accountant gesproken. 
De onafhankelijkheid van de accountant is in 2019 door de RvC beoordeeld. Daarbij is geconcludeerd dat er geen sprake is van mogelijke inbreuken op of bedreigingen van de onafhankelijkheid. De RvC is van mening dat de externe accountant de RvC de relevante informatie heeft verstrekt om zijn toezichthoudende taak te kunnen uitoefenen. De accountant heeft geen onregelmatigheden in de verslaggeving gerapporteerd.