Auditcommissie

De auditcommissie heeft als taak de RvC bij te staan in zijn controlerende taak en toezichthoudende rol. De auditcommissie adviseert bij de selectie van de externe accountant. Daarnaast heeft de commissie een toezichthoudende rol inzake de integriteit van de interne en externe financiële rapportages van de vennootschap, de financiering, het beheersen van bedrijfsrisico’s, het planning- en controlesysteem en de toepassing van informatie- en communicatietechnologie. 
De commissie adviseert de RvC over deze onderwerpen en bespreekt governance vraagstukken. Het reglement van de commissie voldoet aan de vereisten die de Code daaraan stelt en is beschikbaar op de website www.ret.nl. 
De auditcommissie heeft in 2019, mede ter voorbereiding van de kwartaalrapportages, begroting en jaarrekening in de RvC vijf keer vergaderd. De commissie bestond begin 2019 uit mevrouw Nouwen (voorzitter), de heer Van der Chijs (tot 1 feb) en de heer Lak (na 1 feb). Na het vertrek van mevrouw Nouwen heeft de heer Lak het voorzitterschap op 1 oktober 2019 van haar overgenomen.