Vergaderingen en overige bijeenkomsten

De RvC is in 2019 zes keer voor een reguliere vergadering bijeengekomen en drie keer is tussentijds extra vergaderd (telefonisch). 
De twee nieuwe leden van de RvC hebben een introductieprogramma gevolgd om het bedrijf beter te leren kennen. Tevens heeft de gehele RvC twee keer deelgenomen aan een Aandeelhoudersvergadering.