Skip to content

Beloningsbeleid

Voor de statutair directeur geldt alleen een vaste beloning, waarover met de aandeelhouders is afgesproken die -vrijwillig- te baseren op de WNT-2 norm. 
De statutair directeur heeft een regulier arbeidscontract en valt daarmee onder de reguliere cao. Zijn ontslagvergoeding bij onvrijwillig ontslag is bepaald op een jaarsalaris (inclusief een eventuele transitievergoeding). 
Voor het boekjaar worden door de RvC prestatiecriteria besproken, die daarna worden vastgesteld door de AvA. Voor de beloning van de statutair directeur spelen deze verder geen rol, maar wel voor zijn jaarlijkse beoordeling. De prestatiecriteria, die voor 2019 zijn vastgesteld hebben een relatie met de begroting of met de strategische lange termijn doelstellingen van de RET, zoals vastgelegd in het Bedrijfsplan.