Samenstelling Raad van Commissarissen

De samenstelling van de RvC is in 2019 op een aantal posities gewijzigd. Per 1 januari 2019 is de heer S.W.A. Lak benoemd (in de vacature Keijts). Per 1 februari is de heer V. van der Chijs teruggetreden, na twee zittingstermijnen te hebben vervuld. In zijn plaats is de heer E.H. Verkoren benoemd. Hiermee was de RvC compleet. Zowel de voorzitter, mevr. T. Bahlmann als de financieel expert, mevr. M. Nouwen hebben aangegeven niet beschikbaar te zijn voor herbenoeming na afloop van hun termijn. De beide aandeelhouders van RET (de gemeente Rotterdam en MRDH) hebben de RvC gevraagd om met een voordracht voor nieuwe leden te komen.

Uit hun midden hebben de drie andere leden van de RvC, de heer Verkoren aangewezen als tijdelijk voorzitter. De heer Lak heeft per 1 oktober het voorzitterschap van de Auditcommissie van mevr. Nouwen overgenomen. Mevr. Bax had al eerder het voorzitterschap van de Selectie en Remuneratiecommissie overgenomen van de heer Van der Chijs.  

Er is een search opdracht aan een bureau verstrekt voor de vervulling van beide vacatures. Het actualiseren van de profielschets is in nauw overleg met de directie en beide aandeelhouders gedaan.

De RvC van RET NV bestond begin 2019 uit drie vrouwen en twee mannen. Eind 2019 bestaat de RvC uit twee mannen en een vrouw (en er zijn twee vacatures). Alle leden hebben de Nederlandse nationaliteit. 

De leden van de RvC worden benoemd voor een termijn van vier jaar en kunnen daarna worden herbenoemd voor eenzelfde termijn. Eventuele herbenoeming daarna is alleen gemotiveerd mogelijk voor een periode van twee jaar en daarna nogmaals voor twee jaar (conform de Code). Kandidaten die worden voorgedragen voor benoeming of herbenoeming dienen te voldoen aan de criteria zoals opgenomen in de profielschets. De profielschets is beschikbaar op de website www.ret.nl

Personalia oud leden van de Raad

Tineke Bahlmann (1950)

voorzitter

Commissaris van 20 oktober 2015 tot 1 oktober 2019

Nevenfuncties (professioneel):

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Maasstadziekenhuis
 • Lid Auditcommissie Sociale Verzekerings Bank
 • Lid RvB Stichting Preferente aandelen Nedap BV
 • Voorzitter RvC B.V. Houdstermaatschappij Zuid Holland

Nevenfuncties (maatschappelijk):

 • Voorzitter RvT Centrum Beeldende Kunst Rotterdam
 • Lid RvT Justdiggit Amsterdam
 • Lid signaleringsraad NBA

 

Mirjam Nouwen (1958)

vice voorzitter en voorzitter Auditcommissie

Commissaris van 1 oktober 2015 tot 1 oktober 2019

Hoofdfunctie

 • Adviespraktijk (corporate) finance

Nevenfuncties (professioneel):

 • Vice voorzitter Raad van Toezicht AvroTros en voorzitter audit committee
 • Voorzitter RvT NHF (Munt Hypotheken)
 • Lid RvT Nationaal Restauratiefonds

Nevenfuncties (maatschappelijk)

 • Lid Bestuur J.C. Ruigrok Stichting
 • Lid RvT Fonds Urgente Noden Haarlem

 

Personalia huidige leden van de Raad

Karin Bax (1969)

lid en voorzitter Selectie- en Renumeratiecommissie (per 1/2/2019)

Commissaris sinds: 1 juli 2017
Zittingstermijn: 2017 - 2021

Hoofdfunctie:

 • Directeur NL Works (vanaf 1 april 2020)
 • Change manager Finance Heineken International (tot en met 31 maart 2020)

 

Steven Lak (1954)

lid en voorzitter Auditcommissie (per 1/1/0/2019)

Commissaris sinds: 1 januari 2019
Zittingstermijn: 2019-2023

Hoofdfunctie:

 • Voorzitter Deltalinqs (tot en met 20 januari 2020)
 • Voorzitter evofenedex

Nevenfuncties (professioneel):

 • lid RvC dochterondernemingen Thyssen Krupp: Veerhaven BV & EECV BV
 • lid RvC SMT Holding NV
 • lid RvC Portbase BV
 • voorzitter Stichting Vermogensbeheer Belangenbehartiging Pensioenen voor de Haven 
 • Lid RvC HES Beheer BV

Nevenfuncties gerelateerd aan Deltalinqs / evofenedex:

 • lid DB VNO-NCW en lid hoofdbestuur MKB Nederland
 • voorzitter RvT/RvA Nederland Distributieland
 • lid RvT Stichting Nederland in Business
 • Voorzitter Spoorgoederentafel en lid OV&Spoortafel
 • Lid topsector Logistiek
 • Voorzitter Logistiek Alliantie

 

Engbert Verkoren (1968)

lid en waarnemend voorzitter RvC (vanaf 1/10/2019)

Commissaris sinds: 1 februari 2019
Zittingstermijn: 2019-2023

Hoofdfunctie:

 • CEO Conclusion

 Nevenfunctie (professioneel):

 • lid Economic Board Utrecht