Ontwikkelingen 2019

Als de RvC het jaar 2019 in een paar kernwoorden moet samenvatten, is dat vernieuwing, verduurzaming en aanhoudende vervoersgroei. 

Vernieuwing begon al op 9 januari met de opening van de werkplaats aan de Kleiweg. Hiermee beschikt de RET weer over de mogelijkheden om in eigen huis grote onderhoudsbeurten en revisies van trams en metro’s uit te voeren. Overigens niet alleen voor het eigen bedrijf, maar ook voor onder andere HTM.   
De ingebruikname en de officiële opening van de Hoekse lijn op 1 november was een tweede belangrijke mijlpaal. Hieraan ging een uitgebreide periode vooraf van het test- en proefbedrijf.  Vanaf eind september werd al met reizigers gereden. Aanvankelijk reden alleen de ritten van metrolijn B door naar Hoek van Holland Haven, maar sinds november rijden in de spits ook de ritten van lijn A door naar Vlaardingen West. Reizigers, die als gevolg van de vertraging bij de oplevering van dit project meer dan twee jaar op de bus waren aangewezen, hebben de metro gelukkig snel gevonden. Het aantal reizigers ligt nu al boven de prognoses. De RvC spreekt haar waardering uit voor alle RET’ers, die zich in de afgelopen jaren hebben ingezet om dit complexe project te realiseren.    
Een belangrijke vernieuwing heeft ook plaatsgevonden in de topstructuur van de RET. Er is een sterkere focus op strategie- en innovatie gekomen, het concessiemanagement wordt effectiever ingericht en het keten-denken is versterkt. Deze veranderingen hebben tot enkele wisselingen in het management geleid, waardoor in de directie en de Top 25 van de RET meer vrouwen zijn gekomen.

Voor de verduurzaming van het vervoer is een belangrijke stap gezet in het nieuwe energiecontract met Eneco. Vanaf de start in 2020 zal de elektriciteit volledig 'donkergroen' zijn, aanvankelijk nog een mix van wind en biomassa, in de loop van 2021 volledig afkomstig van nieuwgebouwde Hollandse windmolens. Bovendien worden er zonnepanelen op meerdere RET-complexen aangebracht.  
Een tweede verduurzamingsstap vormde de start van de nieuwe bus concessie in december. Niet alleen is dat het begin van een 15-jarige overeenkomst met de MRDH, maar voor de bus tevens het begin van de transitie naar een volledig emissie loze bus in 2030. Voor de nieuwe bus concessie zijn bijna 200 nieuwe bussen besteld, waarvan 55 volledig elektrisch en 103 hybride bussen. Tevens zijn de werkplaatsen aangepast en is laad-infrastructuur gerealiseerd voor het ’s nachts of onderweg kunnen laden van de bussen. Over de voortgang van dit programma heeft de RvC zich regelmatig laten informeren.  

Positief was de aanhoudende vervoersgroei bij de RET. Sinds 2010 is het aantal reizigerskilometers met ruim 31% gegroeid (van 700 naar 921 miljoen, gemiddeld ca. 3,5% per jaar). Ook in 2019 hield de vervoersgroei aan. Dit onderstreept de noodzaak om – met name bij de metro- de vervoerscapaciteit te gaan vergroten, aanvankelijk door frequentieverhogingen en later door uitbreidingen van de railinfrastructuur. In beide gevallen zijn extra voertuigen nodig. 
Een dossier, waaraan de RvC de nodige aandacht heeft moeten besteden, is de deelneming in de Rotterdamse Mobiliteits Centrale (een 50% deelneming van RET, de andere 50% van de aandelen heeft de Rotterdamse Taxi Centrale). De financiële situatie van RMC was complex, onder andere als gevolg van een boete van de ACM over ongeoorloofde marktafspraken rond 2010. Ter overbrugging heeft de RET aan de RMC een lening verstrekt.