Personeel en contacten met ondernemingsraad

Enkele leden van de RvC voeren regelmatig overleg met de OR. De twee zogeheten ‘Halfjaarlijkse overlegvergaderingen’ van de directie met de OR zijn door twee leden van de RvC bijgewoond. 
Daarnaast hebben leden van de RvC verschillende keren contact gehad met het dagelijks bestuur van de OR of haar voorzitter.

 

Rotterdam, 2 april 2020

Raad van Commissarissen


Engbert Verkoren, waarnemend voorzitter
Karin Bax
Steven Lak