Corporate governance structuur

De directie en de RvC voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor de naleving van de Corporate Governance Code (Code). De RvC past de Code – voor zover relevant voor een niet beursgenoteerd bedrijf- volledig toe. Wanneer de Code verandert, rapporteren RvC en directie over de naleving daarvan aan de aandeelhouder. Het Reglement van de RvC is eind 2017 al in lijn gebracht met de best Practice bepalingen van de Corporate Governance Code.

De RvC houdt conform de Code toezicht op het beleid van de directie en opereert onafhankelijk van de bestuurder en de aandeelhouder. In het verslagjaar is de corporate governance structuur in zoverre gewijzigd dat met ingang van de nieuwe bus concessie de beslissende zeggenschap van MRDH zich ook uitstrekt over de dochterondernemingen RET Bus BV en RET Materieel BV.