Resultaten

Groei

In 2019 werd weer meer gereisd met de RET. Ten opzichte van 2018 is het totaal aantal reizigerskilometers gestegen met 2,8%.
Deze groei werd vooral gedragen door de groei van 5,0% in reizigerskilometers bij de metro (inclusief ingebruikname van Hoekse Lijn in 2019). Gemiddeld stapten er ruim 10.000 reizigers extra per dag in de metro. De Hoekse Lijn zat al snel na ingebruikname boven de oorspronkelijke groeiprognose. Daarnaast werd een belangrijk deel veroorzaakt door autonome groei. Deze groei zat vooral op lijn E (RandstadRail) en in en rond het centrum van Rotterdam. In de cijfers is nog het effect ‘Stadhuis’ (asbestverwijdering) zichtbaar: omdat de metro hier in 2018 enige tijd gestremd was, is in 2019 het aantal reizigers toegenomen ten opzichte van 2018. Bij de tram is het effect omgekeerd.

De tram had in 2019 opnieuw te maken met veel, soms langdurige omleidingen. Het gebruik is iets afgenomen ten opzichte van 2018. Bus had een lichte afname van het aantal reizigerskilometers, doordat het vervangend vervoer Hoekse Lijn gestopt is.

Kostendekkingsgraad

De kostendekkingsgraad 2019 voor Tram, Bus, Metro en Ferry komt uit op 83,3%. Dat is een lichte daling ten opzichte van 2018 toen de kostendekkingsgraad 83,8% was. Met de kostendekkingsgraad wordt het relatieve aandeel van de kaartopbrengsten in het totaal van de exploitatieopbrengsten bedoeld. Een toename van de kostendekkingsgraad geeft aan dat we in verhouding minder subsidie gebruiken om onze exploitatie te kunnen uitvoeren.

Staking

Op 18 maart en 28 mei is bij de stadsvervoerders en bij de NS gestaakt voor de bevriezing van de pensioenleeftijd voor zware beroepen op 66 jaar.

Start nieuwe concessie
In 2019 was de focus van RET Bus naast het uitvoeren van de lopende concessie en het waarmaken van de belofte aan de reizigers, gericht op de voorbereiding van de nieuwe busconcessie 2019-2034. Op zondag 8 december is RET Bus gestart met de uitvoering van de nieuwe concessie. Sindsdien is het voor reizigers niet meer mogelijk om contant te betalen in de bus. De RET Bus is nu ‘cashless’. Vanaf de start van de nieuwe concessie worden op de lijnen 32, 33, 38, 44 en 56/156 de (55) elektrische bussen ingezet. Op diverse locaties in Rotterdam (op de Conradstraat bij Rotterdam Centraal en de halte Van Noortwijckstraat), Schiedam (bufferlocatie Horvathweg) en Vlaardingen (bij metrostation Vlaardingen West en bij de halte Begraafplaats Holy) zijn laadinstallaties gerealiseerd. Hier kunnen de elektrische bussen tijdens de uitvoering van de dienst bijladen. Daarnaast is het opstelterrein aan de Kleiweg voorzien van laadinstallaties om de bussen ook ’s nachts op te laden.

In het voorjaar 2020 zijn alle 198 nieuwe bussen beschikbaar voor de dienst en nemen we definitief afscheid van de bussen van de 200- en 1000-serie. Naast de nieuwe bussen zet RET Bus in 2020 en 2021 nog circa 50 bussen uit de 300-serie in.  

Vervangend vervoer
Na de officiële opening van de Hoekse Lijn is op 4 november het buslijnennet in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis gewijzigd. Twee buslijnen zijn opgeheven (lijn 57 en 226) en de dienstregeling van de andere lijnen is gewijzigd. In Maassluis (lijn 526) en Vlaardingen (lijn 557) is de Stop&Go formule geïntroduceerd. Stop&Go is een vraaggestuurde lijndienst waarbij de reizigers via de telefoon of app melden gebruik te willen maken van het openbaar vervoer. De bus rijdt na aanmelding van reizigers voor een bepaalde rit.

Nieuwe stalling
Eind 2019 is gestart met een onderzoek naar een nieuwe busstalling op de Beverwaard. Hier worden dan de vestigingen Ridderkerk en Sluisjesdijk samengevoegd. Eind 2021 moet deze nieuwe busstalling gereed zijn voor het stallen van vijftig elektrische bussen. In de loop van 2020 wordt duidelijk of een stalling bij Beverwaard haalbaar is. 

Tram
De beste trambestuurster van Europa werkt bij de RET! Linda Brandon won deze titel bij de Europese trambehendigheidswedstrijden in Brussel. HTM en de RET vormden ook samen een team en bereikten de achtste plaats.

2019 was een jaar vol tramomleidingen. Het is dan ook een goede prestatie dat Tram erin is geslaagd om punctueel te blijven rijden.

In 2019 zijn 28 nieuwe trambestuurders opgeleid die inmiddels reguliere diensten rijden. Zij kunnen net als hun collega’s gebruik maken van de verbouwde dienstruimte op centraal station. Alle trambestuurders hebben een nieuwe smartphone gekregen. Hiermee wordt het werk van de trambestuurders gemakkelijker. Zo kunnen zij zich bijvoorbeeld via hun telefoon in dienst melden. Ook organiseert Tram sinds 2019 vakbekwaamheidsdagen waarbij alle bestuurders worden bijgeschoold in verschillende onderwerpen. In 2020 wordt dit voortgezet en ligt de nadruk op vitaliteit.

Het werkoverleg bij Tram heeft dit jaar een andere invulling gekregen. Buiten het reguliere programma staat er sinds dit jaar ook een rondleiding op de CVL op de agenda. Hierdoor leren de collega’s elkaar beter kennen en krijgen ze meer inzicht in en begrip voor het werk van de ander.

Metro
Net als vorig jaar was de nachtmetro, die bezoekers naar en van het Nationale Vuurwerk (bij de Erasmusbrug) vervoerde, een groot succes. We hadden deze nacht zo'n 33.000 in – en uitstappers (13% meer dan vorig jaar). Dit jaar brachten we onze reizigers niet alleen naar het vuurwerk bij de Erasmusburg, we reden voor het eerst ook door naar Nesselande.

Eind september besloten de gemeenten Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Lansingerland, Albrandswaard, Schiedam en Nissewaard de proef met de weekendmetro met een jaar te verlengen. Hierdoor reed de metro in 2019, net als in 2018, een uur langer op vrijdag- en zaterdagavond. Samen met de gemeenten en de MRDH onderzoeken we zowel de mogelijkheden voor een efficiëntere afstemming met de BOB-bus als mogelijkheden om de kosten van de weekendmetro voor de gemeenten te verlagen. Deze totaalevaluatie was dermate positief, dat de zes betrokken gemeenten hebben voorgesteld om de weekendmetro structureel op te nemen in de dienstregeling van 2020.

In de zomer van 2019 zijn alle metrobestuurders opnieuw opgeleid volgens het aangepaste metroreglement inclusief de Hoekse Lijn.

In 2019 zijn bij Metro vijf klassen gestart om nieuwe medewerkers op te leiden.

Op 1 november 2019 is de Hoekse Lijn metro feestelijk geopend. 
Aan deze officiële opening ging een succesvolle uitvoering van het proefbedrijf in de maand september vooraf. Dit leidde tot een indienststellingsvergunning van de MRDH aan de RET en een overdracht van de Hoekse Lijn naar de RET beheerorganisatie.

Op zaterdag 28 september konden omwonenden en belangstellenden kennis maken met de Hoekse Lijn. Ongeveer 15.000 bezoekers probeerden deze dag de metro op de Hoekse Lijn gratis uit. Vanaf 30 september is lijn B (Nesselande – Hoek van Holland Haven) volgens dienstregeling gaan rijden op de Hoekse Lijn. In de eerste week trok de verlengde metrolijn B op werkdagen gemiddeld ruim 24.000 in- en uitstappers. Na het invoeren van de spitsverdichting (doorrijden lijn A in de ochtend- en avondspits tot en met Vlaardingen West) op 4 november 2019 waren er al dagen met meer dan 27.000 in- en uitstappers. Deze reizigersaantallen komen al dicht in de buurt van de prognose na 3 jaar exploitatie.

De Hoekse Lijn kent tot dus verder weinig verstoringen. In oktober en november vond er nog een succesvolle software-update plaats op de spoorbeveiliging. Het vervangend vervoer op de Hoekse Lijn is na de start van de exploitatie afgebouwd en per 19 oktober 2019 in zijn geheel gestopt. Met ingang van de exploitatie van de metro’s op de Hoekse Lijn, waren de bussen van het vervangend vervoer zo goed als leeg.

Het Projectbureau Hoekse Lijn is bezig met de voorbereidingen voor de verlenging naar het strand van Hoek van Holland, ook wel Metro aan Zee genoemd. Er komt een eindstation op de boulevard van Hoek van Holland Strand. Totdat de verlenging naar Hoek van Holland Strand is gerealiseerd, rijdt de RET met bussen tussen Hoek van Holland Haven en het strand.

Na tien jaar was de Fast Ferry, ‘De Nieuwe Prins’ toe aan een update. De stoelbekleding en vloerbedekking waren verouderd en versleten. Ieder jaar ondergaat ‘De Nieuwe Prins’ groot onderhoud op de werf. Naast het onderhoud aan de motoren, schroefasafdichtingen en updates aan navigatiesystemen, is dit jaar ook het volledige interieur vervangen. Er zijn nieuwe frames en stoelen geplaatst en er is een frisse nieuwe vloerbedekking gelegd. In totaal is de Ferry hierdoor drie weken uit de vaart geweest. 

Goed nieuws was er voor de gebruikers van de Fast Ferry. Ook zij kunnen vanaf half 2019 met hun smartphone tickets kopen voor enkele reizen en dagretours. Het assortiment van de RET Barcode App wordt nog steeds uitgebreid. Met deze app kunnen reizigers hun reisproducten via hun smartphone bestellen en betalen. Door het ticket vlak voor in/opstappen te activeren, is het product op de smartphone ook direct het vervoersbewijs. 

Momenteel loopt er een aanbesteding voor de Fast Ferry voor de periode vanaf 2022.

Controleurs Openbaar Vervoer (COV-ers), OV-surveillanten en conducteurs dragen bij aan het gevoel van veiligheid bij onze reizigers en collega’s. Samen met de camera’s op de stations, de perrons en in de voertuigen zorgen we voor de veiligheid van onze reizigers en collega’s.

Uit de OV-klantenbarometer over 2019 komt naar voren dat de algemene veiligheid die reizigers in het openbaar ervaren bij Metro en Bus is verbeterd ten opzichte van 2018. Metro krijgt een 7,6 (2018: 7,5) en Bus een 7,9 (2018: 7,7). Tram is met een waardering van 7,9 gelijk gebleven.

Sinds 29 juli is het Rotterdamse straatbeeld anders doordat COV-ers en Dienstleiders Veiligheidstoezicht hun nieuwe uniform aantrokken. Het bestaat uit nieuwe veiligheidsvesten en donkerblauwe polo's. COV-ers dragen als enige medewerkers een veiligheidsvest die nu zijn vervangen en over de polo’s worden gedragen. Het voordeel hiervan is dat het veiligheidsvest, dat een paar kilo weegt, in de pauze kan worden uitgedaan. 


Het aantal A-incidenten (zoals geweld en bedreiging) is met 299 relatief stabiel gebleven ten opzichte van 2018 (297). Er is een lichte stijging bij Bus en Tram, terwijl het aantal incidenten bij Metro licht is gedaald ten opzichte van 2018.

In 2019 werden wel aanzienlijk meer B-incidenten (overtredingen van de wet Personenvervoer) bij Metro geregistreerd dan in 2018. Dit relatief hoge aantal B-incidenten heeft met name te maken met het aantal rokers op de perrons, die daarvoor een proces verbaal hebben ontvangen en het hoge aantal processen verbaal dat is uitgeschreven aan doortrappers / meelopers. Bij zowel Bus als Tram is het aantal geregistreerde B-incidenten in lijn 2018.

Aantal incidenten A-incidenten 2019  A-incidenten 2018 B-incidenten 2019 B-incidenten 2018
Bus 72 69 213 209
Tram 68 65 241 269
Metro 159 163 5.043 3.642
Totaal 299 297 5.497 4.120


De zwartrijderspercentages blijven al een aantal jaar redelijk stabiel en ver onder de 1% voor alle modaliteiten. Bij Metro is het zwartrijderspercentage in 2019 gedaald naar 0,6%. Bij Bus is het zwartrijderspercentage iets gestegen naar 0,3%. Bij Tram is het percentage iets lager dan vorig jaar en wel 0,5%.

In januari openden algemeen directeur Maurice Unck en wethouder Judith Bokhove de nieuwe werkplaats aan de Kleiweg. Hiermee is de RET goed voorbereid op de toekomst. Zowel de revisie als modificatie van metro’s en trams vindt hier plaats én er is een back-up voor de CVL. De nieuwere langere voertuigen pasten niet meer in de oude werkplaats. Met de opening van de nieuwe werkplaats, is het groot onderhoud aan de voertuigen voor de toekomst zeker gesteld. Het terrein werd in 2019 ook gereed gemaakt voor zowel het stallen als opladen van ruim honderd bussen. Op de Kleiweg worden de elektrische bussen ’s avonds en ’s nachts geladen. Hier zijn ook drie snelladers gerealiseerd, waar overdag tijdens de uitvoering van de dienst bussen kunnen bijladen. In maart 2019 is het nieuwe kantoorpand voor de afdeling Bus opgeleverd.

Bij Tram stonden dit jaar maar liefst 16 spoorwerkzaamheden op de planning. Dat betekende dat de tram vrijwel geen enkele dag de normale dienstregeling heeft gereden. Eind oktober ging de Coolsingel na anderhalf jaar gelukkig weer open voor het tramverkeer. Ook in 2020 wordt er gewerkt aan de sporen, bijvoorbeeld aan de Reyerdijk en de Oostzeedijk/Honingerdijk. Deze langdurige werkzaamheden zullen veel impact hebben op de dienstregeling en diensten.

De bewoners rond de Kleiweg kregen na de werkzaamheden voor de bouw van de nieuwe werkplaats en busstalling dit jaar opnieuw te maken met overlast. Vanaf 19 augustus tot eind juli 2020 vinden er namelijk werkzaamheden plaats op de Kleiweg, Uitweg en de Ringdijk. De gemeente richt de kruising met de Uitweg opnieuw in. De trottoirs, de oversteek en de verkeerslichten worden verbeterd. Verder is er bij de herinrichting extra aandacht voor de veiligheid van fietsers. Om hinder voor de omgeving te beperken, voeren diverse partijen de werkzaamheden geïntegreerd en gefaseerd uit. Zo worden riool, verkeerslichten en kabels en leidingen vervangen. De RET vernieuwt de tramsporen op de Kleiweg en maakt de tram- en bushaltes beter toegankelijk. 

De RET voert de komende jaren grootschalige werkzaamheden uit aan de energievoorziening van metrolijnen A, B en C. Om ervoor te zorgen dat de metro ook in de toekomst een betrouwbaar vervoermiddel blijft, worden de gelijkrichterstations vernieuwd en de tussenliggende kabels vervangen. Met tientallen kilometers kabels, 11 gelijkrichterstations langs metrolijnen A,B en C en 2,5 jaar werk is het voor de RET een groot project. Een gelijkrichterstation zorgt ervoor dat de metro’s stroom krijgen om te kunnen rijden. Het is een gebouw vol technische installaties. Deze installaties zijn dertig jaar oud en daarom toe aan vervanging.

Aan het metrospoor bij Capelsebrug werd afgelopen jaar, net als vorige jaren, in de zomerperiode gewerkt. Van 5 augustus tot en met 1 september is de metrobaan tussen Capelsebrug en Kralingse Zoom vernieuwd.

In juli zijn de grondwerkzaamheden gestart voor de aanleg van het nieuw te bouwen keerspoor tussen de stations Pijnacker-Zuid en Pijnacker Centrum. Het project is onderdeel van het programma Frequentieverhoging Randstadrail, waardoor vanaf 2021 in de spits meer metro’s kunnen rijden tussen Pijnacker-Zuid en Rotterdam, het drukste deel van metrolijn E.

Stapsgewijs krijgen alle voertuigen vanaf december 2019 blauwe RET-bestickering. Hierdoor wordt de vloot gemoderniseerd en onze herkenbaarheid verder versterkt.  

Na de oplevering van de werkplaats aan de Kleiweg in december 2018, brak een hectische periode aan van verhuizing, inrichting en opleiding van 12 nieuwe collega’s. Tegelijkertijd moesten de revisiebeurten (D-beurten) worden opgestart. Daarbij werd elke anderhalve week één rijtuig afgeleverd en verliet elk rijtuig in drie weken geheel mechanisch gereviseerd de werkplaats. In de komende jaren worden in totaal 81 metro’s (MG2/1’s en SG2/1’s) gereviseerd. 

Bij Bus zijn de monteurs klaargestoomd voor een nieuwe manier van werken aan het onderhoud van de nieuwe bussen. Zowel externe partijen als de RET zijn hiertoe in staat. Uit analyse blijkt echter dat er een financieel voordeel is voor de variant ‘zelf doen’, waardoor de RET zelf het onderhoud van de nieuwe busvloot gaat uitvoeren. De komst van de nieuwe technologie is een grote verandering voor Vlootservices Bus.

Om het huidige personeel voor te bereiden is daarom in 2019 een opleidingstraject gestart om vertrouwd te raken met de nieuwe typen bussen. Daarbij is extra aandacht uitgegaan naar kennis van elektrotechniek en elektronica. De monteurs Bus zijn omgeschoold van automonteur naar elektricien. De elektrische bussen hebben onder meer een pantograaf, batterijpakket, omvormers en een elektromotor, nieuwe systemen waarmee de monteurs bekend moesten raken om andere diagnoses te leren stellen en ander onderhoud te plegen. Ook stelt omgaan met elektriciteit andere veiligheidseisen en is de werkplaats hieraan aangepast.

De infra-afdelingen hebben er in 2019 opnieuw voor gezorgd dat de beschikbaarheid van de Infra assets ruim uitkwam boven de concessie-eisen.

Al voor de overdracht van het beheer van de Hoekse Lijn van het projectbureau Hoekse Lijn naar de gemeente, werden delen van het onderhoud aan de baan door Infraservices uitgevoerd. Infraservices voert naast preventief onderhoud ook het storingsonderhoud uit. Het werk is uitgevoerd in gecombineerde ploegen: een relatief nieuwe werkwijze waarbij tegelijkertijd een gemengde ploeg van Railtechniek en Technische Automatisering op dezelfde locatie het onderhoud uitvoerden. Zo waren meerdere expertises tegelijkertijd aanwezig en werd er optimaal gewerkt. Het onderhoud moest zorgvuldig worden ingepland op momenten dat er geen testen of andere werkzaamheden plaatsvonden.

Het schoonhouden van de tramsporen is in 2019 weer een stuk gemakkelijker geworden. Na ruim een jaar voorbereiding, kon de nieuwe railreiniger in gebruik genomen worden. De wagen is op maat gemaakt in Duitsland; van een hydraulische stoel tot speciale opzetstukken waarmee we kleine ruimtes als de wisselbakken kunnen uitzuigen. Deze grondige aanpak was nodig, want de railreiniger moet tien tot vijftien jaar meegaan. De railreiniger wordt op het spoor gezet. Met een hydraulisch systeem gaat de wagen een stukje de lucht in, terwijl het onderstel op de rails blijft. Zo rijden we over de rails en 'zuigen' we tegelijkertijd de groeven schoon.’ Er is zelfs een 'beitel' die het aangestampte vuil eerst losmaakt, voordat het wordt opgezogen. Door elke dag te reinigen, maken we ons volledige tramnetwerk in ruim een maand helemaal schoon.

Om meer grip te krijgen op het slipprobleem bij Tram is dit met behulp van Sensornet gemonitord. Daarnaast zijn de afgelopen drie jaar data verzameld over de weersomstandigheden en de slipmeldingen. Hiermee analyseren we wanneer gestart moet worden met het bestrijden van bladmoes. Naast de borstelwagen ruwen we de sporen ook op door Sandite aan te brengen op de bekende hot-spot locaties. Dit zijn plekken waar we veel last hebben van gladde sporen én doorslippen extra vervelend is door de verkeerssituatie ter plaatse. Met de gemeente hebben we afspraken gemaakt dat zij het blad wegzuigen. Als de kans groter is op bladmoes, maait de gemeente het gras en zuigt het blad op. Daarnaast worden droge bladeren zoveel mogelijk verwijderd en worden de spoorstaven ruwer gemaakt.

Een mooi samenwerkingstraject tussen Infraservices, Logistiek en ICT leidde tot een nieuwe inrichting van de onderhoudsbussen bij Infraservices. Alle bussen zijn uniform ingericht en alle materialen gekoppeld aan QR-codes. Als een monteur materialen gebruikt, scant hij met zijn tablet de code. Logistiek ontvangt direct een signaal als dit item onder de afgesproken voorraadaantallen komt en vult de voorraad aan.

In 2019 was er een sterke stijging van het aantal verstoringen ten opzichte van 2018. Bij Bus is het aantal verstoringen het meest gestegen. Een belangrijke oorzaak hiervoor is de verouderde busvloot. Met de in 2019 deels geïntroduceerde nieuwe busvloot verwachten we een dalende trend in het aantal verstoringen voor de komende jaren. Het aantal verstoringen bij Tram is ook gestegen, hoofdzakelijk door toegenomen technische defecten en materiaaltekorten. Metro laat een lichte stijging van het aantal verstoringen zien, veroorzaakt door het toegenomen aantal defecten.

Aantal verstoringen 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Metro 1.002 916 1.082 1.277 1.073 1.026 1.135
Tram 1.605 1.247 1.093 1.109 1.078 1.111 1.443
Bus 3.589 2.691 1.981 1.457 1.472 1.467 1.823
Totaal 6.196 4.854 4.156 3.843 3.623 3.604 4.401
Fast Ferry 8 8 7 9 11 5 46
Eindtotaal 6.204 4.862 4.163 3.852 3.634 3.609 4.447