Profiel

 

De RET is het dynamische openbaarvervoerbedrijf van de Rotterdamse regio. Ons bedrijf weerspiegelt de aard van de stad, is levendig, zakelijk en eerlijk. We steken graag de handen uit de mouwen en richten onze blik op de toekomst.

Elke dag zetten ruim 3.500 eigen en ingehuurde collega’s zich in voor een nog veiliger, punctueler, betrouwbaarder en duurzamer openbaar vervoer in de regio Rotterdam waar inmiddels 650.000 mensen dagelijks gebruik van maken. Dat doen we met veel oog voor onze invloed op mens, milieu en de samenleving. Onze kernwaarden zijn dan ook: respect, samenwerken, verbinden en presteren.

De RET streeft naar perfect georganiseerd en uitgevoerd openbaar vervoer, met de hoogste kwaliteit voor de reiziger van nu én in de toekomst. We zijn dan ook ‘Aardig onderweg’.
We gaan voor comfortabel en zorgeloos reizen, een goede prijs en service met een glimlach. De klant is ons vertrek- en eindpunt. We investeren in uitstekende infrastructuur, modern materieel, meer en betere voorzieningen en kundig en servicegericht personeel. We blijven werken aan het verbeteren van de tevredenheid van onze klanten, minder zwartrijders en efficiënter werken. We willen dat onze reizigers en onze medewerkers zich veilig voelen in ons openbaar vervoer. De RET zorgt hiervoor met meer service, toezicht en handhaving. De RET voert ook het beheer en onderhoud van het materieel en de infrastructuur uit.

‘Aardig onderweg’ geeft ook aan dat we ons voortdurend blijven vernieuwen. Met een duidelijk doel voor ogen, waarbij we de lat steeds hoog leggen. Zo kunnen we het hoge niveau van service, kwaliteit, professionaliteit, sociale veiligheid en klanttevredenheid bieden dat ons voor ogen staat. We staan open voor innovaties en volgen de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen op de voet. Of we zijn ze juist een stapje voor.

Als maatschappelijke onderneming zijn we naast logistieke verbinder ook sociale verbinder. Al bijna 150 jaar zijn we sterk verbonden met Rotterdam en omgeving. Dat uit zich in actieve samenwerking met andere organisaties in de regio. En in een positieve bijdrage aan milieu en maatschappij. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is voor de RET onlosmakelijk verbonden met de toekomst van zowel mobiliteit als openbaar vervoer. Wij hebben voortdurend oog voor de maatschappelijke effecten van onze activiteiten, waarbij we negatieve effecten tegengaan en bijdragen aan positieve ontwikkeling van onze samenleving. MVO is voor de RET niet iets wat we ‘erbij doen’ omdat dat ook moet, maar iets waar we volop inzetten omdat we vinden dat we dat aan de samenleving verplicht zijn.

In het bedrijfsplan ‘De perfecte reis gaat verder’ 2019 – 2021 staan dertien initiatieven die zorgen voor verdere verbeteringen van de vernieuwde strategische doelstellingen van de RET. Initiatieven die de RET extra uitvoert naast de dagelijkse werkzaamheden en alle activiteiten die zijn gericht op het vasthouden van deze ‘core business’ (zoals het vervoeren van reizigers, het uitvoeren van concessiemanagement, grote onderhoudsprogramma’s en de introductie van zero-emissie bussen).

Vier strategische prioriteiten dragen eveneens bij aan het behalen van onze missie.

 • Belofte aan de reiziger
  De reiziger staat bij ons op de eerste plaats. Reizigers kunnen rekenen op een veilige, schone en comfortabele reis, waarbij we ernaar streven dat je binnen een uur van deur tot deur reist binnen de Randstad in 2030. Als er toch iets fout gaat, dan geven we goede informatie en overstapmogelijkheden.
 • Belofte aan de medewerker
  Ons streven is de beste werkgever van de regio te zijn. We verhogen de medewerkerstevredenheid door medewerkers maximaal te faciliteren en te ondersteunen en goed te informeren. We investeren in het (verder) ontwikkelen van Secure Base Leadership. We stimuleren en faciliteren dat onze collega’s fit en gezond hun pensioen halen. Er is een zorgvuldige verzuimbegeleiding en een effectief verzuimproces. We bouwen aan ons werkgeversimago in de regio door het aantrekken en opleiden van (jonge) medewerkers en door het aantrekkelijk houden van de RET voor huidige en toekomstige medewerkers. Maar ook door loopbaanontwikkeling en door het ontwikkelen van individuele en flexibele arbeidsvoorwaarden.
 • Belofte aan de regio
  De RET is de logistieke en sociale verbinder van de regio met openbaar vervoer en mobiliteitsoplossingen van nu en van de toekomst. We zijn de ideale partner voor verantwoorde en duurzame groei van de Rotterdamse regio.
  De regiefunctie is met een concreet product en digitaal platform vormgegeven (Mobility as a Service). We ontwikkelen een toekomstbestendige assetstrategie en plan van aanpak, zodat we ook de komende decennia klaar zijn voor de groei in de regio en voor nieuwe technische ontwikkelingen.
 • Sterke organisatie
  Het bereiken van ‘de Perfecte Reis’ kan alleen met een sterke organisatie. En met een heldere richting, die we efficiënt uitvoeren en vernieuwen wanneer de ontwikkelingen daarom vragen. We streven naar een verbeterde inrichting van de (top)structuur en implementeren die ook. We stimuleren een innovatieve organisatie ten gunste van de klant en we voeren een duidelijke duurzaamheidsagenda. Daarnaast verhogen we het veiligheidsniveau.

Ter ondersteuning van onze ambities voor de komende jaren heeft de RET in 2019 haar vijf strategische doelstellingen vernieuwd:

 • Klanttevredenheid; ambitie om een 8,0 in 2021 te behalen.
 • Medewerkerstevredenheid en inzetbaarheid; de RET wil zowel tevreden medewerkers als tevreden klanten. Daarom is de ambitie om in 2021 ook een 8,0 te behalen voor medewerkerstevredenheid. Het werkvermogen willen we verhogen naar 80% en het ziekteverzuim terugbrengen naar 6,0%.
 • Rendement; om concurrerend te blijven nu en in de toekomst, willen we gemiddeld minimaal vijf miljoen euro rendement per jaar behalen.
 • Duurzaamheid; de hoeveelheid CO²-uitstoot per reizigerskilometer gaat in 2021 omlaag met 75% ten opzichte van 2017.
 • Veiligheid; een groei naar niveau pro-actief, met leiderschap en waarden op het gebied van veiligheid als motor achter continue verbeteringen.

De RET heeft zich als openbaar vervoerder van de regio Rotterdam de afgelopen jaren maximaal ingezet om de concessies -Rail Rotterdam én de Bus Rotterdam- ook in de toekomst te mogen blijven uitvoeren. Dit is gelukt: de railconcessie is inbesteed tot 2030 en de busconcessie tot 2034. De concessies, verleend door de MRDH, bevatten prestatieafspraken om het openbaar vervoer en de sociale veiligheid te verzorgen.

In 2019 heeft de RET samen met de MRDH een aantal nieuwe concessieafspraken over tram en metro gemaakt. Zo is de in februari 2018 gemaakte afspraak over de Hoekse Lijn nog eens formeel bevestigd: de RET investeert 27,5 miljoen euro vanuit haar Eigen Vermogen in de Hoekse Lijn en de railconcessie wordt verlengd met vier jaar tot 2030 (was 2026). Ook zijn afspraken gemaakt om de ondernemingsprikkel bij de RET te vergroten. Tot nu toe kwam groei van reizigersopbrengsten boven de 2,5% ten goede aan de MRDH. Met de nieuwe opbrengstenverdeling geldt de volgende verdeling: als de groei van reizigersopbrengsten hoger dan 2% is, dan gaat daarvan 75% naar de RET en 25% naar de MRDH. Dat maakt het voor de RET extra interessant om te investeren in beter OV voor de reizigers.

Met onze bussen rijden we tot in Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Lansingerland, Krimpen aan den IJssel, Ridderkerk en Barendrecht.

Onze trams, de Citadis, rijden in Rotterdam, Barendrecht, Schiedam en Vlaardingen.

Onze metrolijnen verbinden Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Hoek van Holland, Lansingerland, Pijnacker, Nootdorp, Leidschenveen, Leidschendam, Voorburg, Den Haag, Poortugaal, Rhoon, Spijkenisse en Capelle aan den IJssel.

De Fast Ferry, de snelle veerboot, vaart tussen Hoek van Holland, de Maasvlakte en Pistoolhaven.

De RET heeft tien vestigingen met kantoren, werkplaatsen, remises en garages en de Centrale Verkeersleiding. Het hoofdkantoor van de RET N.V. bevindt zich aan de Laan op Zuid en de hoofdvestiging RET Bus B.V. aan de Sluisjesdijk. Andere vestigingen zijn te vinden aan de Kleiweg, in Ridderkerk, Krimpen aan den IJssel, Maassluis, Kralingen, Beverwaard, Waalhaven en de Nautastraat.

De RET bestond in 2019 uit Exploitatie, Techniek en de stafafdelingen.

Exploitatie zorgt voor het vervoer met bus, tram, metro en Fast Ferry, de uitgifte van toegangsbewijzen, de verkeersleiding, sociale veiligheid, diensten, roosters en marketing. De afdelingen zijn: Rail, Bus, Bedrijfsbureau Exploitatie, OVCP, Veiligheid, CVL en Marketing, Verkoop & Services.

Techniek bestaat uit de afdelingen Ingenieursbureau, Vlootservices, Vlootmanagement, Logistiek, Inframanagement en Infraservices en zorgt dat onze infrastructuur en voertuigen in perfecte staat verkeren. De afdelingen voeren reparaties en (preventief) onderhoud uit en hebben een belangrijke rol bij nieuwbouw en vervanging.

De stafafdelingen Regie & Ontwikkeling, Personeel & Organisatie, Informatievoorziening, Financiën en Communicatie zorgen achter de schermen dat alles op rolletjes loopt.

Financiën vormt de spil met de business met de afdelingen Business Control, Concern Control, Inkoop & Contract Management en Concernadministratie.

De RET N.V. is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht waarop het structuurregime van toepassing is. De vennootschap wordt bestuurd door de directie, waarvan er één statutair directeur is. De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht. Een onderdeel van de RvC is de auditcommissie die adviseert over diverse financiële onderwerpen. Daarnaast is er een selectie- en remuneratiecommissie ingesteld die de RvC ondersteunt bij het selecteren en het belonen van de directeur. De directie en de RvC zijn onafhankelijk van elkaar.

De gemeente Rotterdam en de MRDH zijn aandeelhouders van de RET N.V. Namens de gemeente is de aandeelhoudersrol van de RET N.V. vervuld door de heer A. van Gils, wethouder Financiën, Organisatie, Haven en grote projecten gemeente Rotterdam. In het eerste kwartaal van 2019 heeft de heer van A. Gils deze rol overgenomen van de heer A. Visser. Namens de Metropoolregio is de aandeelhoudersrol vervuld door de heer P. Varekamp, wethouder van gemeente Westland.