Skip to content

Selectie-en renumeratiecommissie

De selectie- en renumeratiecommissie bestond begin 2019 uit de heer Van der Chijs (voorzitter) en mevrouw Bahlmann (lid). Na het terugtreden van de heer Van der Chijs, neemt mevrouw Bax per 1 februari het voorzitterschap over. De heer Verkoren en mevrouw Bahlmann (tot 1 oktober) zijn beiden lid van de commissie. De manager P&O van RET verzorgt het secretariaat. 
In het verslagjaar heeft de commissie twee reguliere vergaderingen gehad. In verband met de werving van de nieuwe commissarissen is de commissie daarnaast verschillende keren bijeen geweest om de voortgang te kunnen bespreken. Met de bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordigers van de aandeelhouders is daarover regelmatig contact geweest.