Overleg met de externe accountant

De RvC is verantwoordelijk voor de benoeming en het houden van toezicht op de externe accountant. De RvC heeft met de bestuurder en de accountant de jaarrekening, het jaarverslag en het accountantsrapport besproken. De voorzitter van de AC heeft in 2021 buiten de aanwezigheid van de directie met de accountant gesproken. De AC en de RvC hebben in2021 ook buiten aanwezigheid van de directie met de accountant gesproken.

De onafhankelijkheid van de accountant is in 2021 door de RvC beoordeeld. Daarbij is geconcludeerd dat er geen sprake is van tekortkomingen in de onafhankelijkheid. De accountant heeft geen onregelmatigheden in de verslaggeving gerapporteerd.