Skip to content

Zelfevaluatie Raad van Commissarissen

Eind november 2020 heeft de jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren plaatsgevonden. De Raad is van mening dat de informatievoorziening vanuit de directie adequaat is, en dat zij mede dankzij de goed functionerende commissies en de uitgebreide kwartaalrapportages goed in staat is geweest het gevoerde beleid te kunnen volgen.

Daarnaast is tijdens de tweedaagse heidag uitgebreid onder begeleiding van een extern adviseur, overeenkomstig de aanbeveling van de Code, uitgebreid aandacht besteed aan onderlinge kennismaking en het maken van afspraken voor een effectieve samenwerking in de nieuwe samenstelling van de Raad. De actiepuntenlijst naar aanleiding van deze zelfevaluatie wordt in het jaar 2021 opgepakt.

De leden van de Raad volgen periodiek cursussen en bezoeken tevens bijeenkomsten om goed op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de corporate governance.

De Raad is van oordeel dat directie en Raad ieder op zich goed functioneren en er sprake is van een goede dialoog. Daardoor is de Raad goed in staat geweest om op kritische wijze haar toezichthoudende verantwoordelijkheid waar te maken.