Skip to content

Corporate Governance

De directie en de RvC voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor de naleving van de Corporate Governance Code (Code). De RvC past de Code – voor zover passend voor een niet beursgenoteerd bedrijf als de RET – toe en rapporteert samen met de directie over de naleving van de Code aan de aandeelhouder. Wanneer de Code verandert, rapporteren Raad en directie over de naleving daarvan aan de aandeelhouders. Het Reglement van de RvC is eind 2017 in lijn gebracht met de best practice bepalingen van de Corporate Governance Code. De RvC heeft in april 2020 het reglement aangepast aan de ruimte die de Code biedt voor het aannemen van één niet-onafhankelijke commissaris.

De RvC houdt conform de Code toezicht op het beleid van de directie en opereert onafhankelijk van de bestuurder en de aandeelhouders.

In het verslagjaar is de Corporate Governance structuur in zoverre gewijzigd dat met ingang van de nieuwe busconcessie de beslissende medezeggenschap van de MRDH zich ook uitstrekt over de dochterondernemingen RET Bus BV en RET Materieel BV.