Skip to content

Aanbieding door Raad van Commissarissen

Hierbij bieden wij het verslag van de Raad van Commissarissen (RvC) over het jaar 2020 aan. Wij hebben de jaarrekening van RET N.V. over het boekjaar 2020 besproken en goedgekeurd. Tevens is de jaarrekening door onze externe accountant PWC gecontroleerd en deze heeft hierbij een goedkeurende controleverklaring afgegeven.

Wij adviseren de aandeelhouders de jaarrekening 2020, zoals door de directie is opgesteld, vast te stellen en de directie van de RET décharge te verlenen voor het gevoerde bestuur. En wij vragen de aandeelhouders om décharge voor het toezicht door de RvC.