Skip to content

Vergaderingen en overige bijeenkomsten

De Raad is in 2020 vijf keer voor een reguliere vergadering bijeengekomen en er is vijf keer tussentijds extra vergaderd. De Raad is dit jaar eenmaal gedurende twee dagen bijeengekomen tijdens een heidag.

De twee nieuwe leden van de Raad hebben een introductieprogramma gevolgd om het bedrijf te leren kennen. Tevens heeft de voorzitter van de Raad een uitgebreide kennismakingsronde met de directie en het topmanagement doorlopen.