Skip to content

Personeel en contacten met de Ondernemingsraad

Enkele leden van de Raad voeren regelmatig overleg met de Ondernemingsraad. In 2020 heeft eenmalig een OR-overlegvergadering plaatsgevonden, die twee leden van de Raad hebben bijgewoond. Daarnaast hebben leden van de Raad verschillende malen contact gehad met het dagelijks bestuur van de OR of haar voorzitter.