Skip to content

Organisatie en activiteiten

De RET is het dynamische openbaarvervoerbedrijf in de Rotterdamse regio. Ons bedrijf weerspiegelt de aard van de stad en is levendig, zakelijk en eerlijk. We steken graag de handen uit de mouwen en richten onze blik op de toekomst.  

Elke dag zetten we ons met ruim 3.500 eigen en ingehuurde collega’s in voor een nog veiliger, maar ook punctueler, betrouwbaarder en duurzamer openbaar vervoer in de regio Rotterdam. Dat doen we met volop oog voor onze invloed op mens, milieu en de samenleving. Onze kernwaarden zijn en blijven dan ook: respect, samenwerken, verbinden en presteren. Deze kernwaarden dragen bij aan een bedrijfscultuur die gericht is op langetermijnwaardecreatie. Ze ondersteunen onze missie.

De RET streeft naar perfect georganiseerd en uitgevoerd openbaar vervoer, met de hoogste kwaliteit voor de reiziger van nu én in de toekomst. We zijn dan ook ‘Aardig onderweg’. 

We gaan voor comfortabel en zorgeloos reizen, een goede prijs en service met een glimlach. De klant is ons vertrek- en eindpunt.

De strategie van de RET is gericht op langetermijnwaardecreatie. We investeren in uitstekende infrastructuur, modern materieel, meer en betere voorzieningen en kundig en servicegericht personeel. We blijven werken aan het verbeteren van de tevredenheid van onze klanten, minder zwartrijders en efficiënter werken. We willen dat onze reizigers en onze medewerkers zich veilig voelen in ons openbaar vervoer. De RET zorgt hiervoor met meer service, toezicht en handhaving. De RET voert ook het beheer en onderhoud van het materieel en de infrastructuur uit. 

‘Aardig onderweg’ geeft ook aan dat we ons voortdurend blijven vernieuwen. Met een duidelijk doel voor ogen, waarbij we de lat steeds hoger leggen. Zo kunnen we het hoge niveau van service, kwaliteit, professionaliteit, sociale veiligheid en klanttevredenheid bieden dat ons voor ogen staat. We staan open voor innovaties en volgen de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen op de voet. Of we zijn ze juist een stapje voor. 

Als maatschappelijke onderneming zijn we naast logistieke verbinder ook sociale verbinder. Al bijna 150 jaar zijn we sterk verbonden met Rotterdam en omgeving. Dat uit zich in actieve samenwerking met andere organisaties in de regio. En in een positieve bijdrage aan milieu en maatschappij. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is voor de RET onlosmakelijk verbonden met de toekomst van zowel mobiliteit als openbaar vervoer. Wij hebben voortdurend oog voor de maatschappelijke effecten van onze activiteiten, waarbij we negatieve effecten tegengaan en bijdragen aan positieve ontwikkeling van onze samenleving. MVO is voor de RET niet iets wat we ‘erbij doen’ omdat dat ook moet, maar iets waar we volop inzetten omdat we vinden dat we dat aan de samenleving verplicht zijn. 

De RET heeft zich als openbaar vervoerder van de regio Rotterdam de afgelopen jaren maximaal ingezet om de concessies - Rail Rotterdam én de Bus Rotterdam - ook in de toekomst te mogen blijven uitvoeren. Dit is gelukt. Zo is de railconcessie inbesteed tot 2030 en de busconcessie tot 2034. De concessies, verleend door de MRDH, bevatten prestatieafspraken om het openbaar vervoer en de sociale veiligheid te verzorgen. 

Met onze bussen rijden we tot in Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Lansingerland, Krimpen aan den IJssel, Ridderkerk en Barendrecht. 
Onze trams, de Citadis, rijden in Rotterdam, Barendrecht, Schiedam en Vlaardingen. 
Onze metrolijnen verbinden Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Hoek van Holland, Lansingerland, Pijnacker, Nootdorp, Leidschenveen, Leidschendam, Voorburg, Den Haag, Poortugaal, Rhoon, Spijkenisse en Capelle aan den IJssel. 
De Fast Ferry, de snelle veerboot, vaart tussen Hoek van Holland, de Maasvlakte en Pistoolhaven. 

De RET heeft tien vestigingen met kantoren, werkplaatsen, remises en garages en de Centrale Verkeersleiding. Het hoofdkantoor van de RET N.V. bevindt zich aan de Laan op Zuid en de hoofdvestiging RET Bus B.V. aan de Sluisjesdijk. De overige vestigingen zijn te vinden aan de Kleiweg, in Ridderkerk, Krimpen aan den IJssel, Maassluis, Kralingen, Beverwaard, Waalhaven en de Nautastraat. 

De RET startte in 2020 met een nieuw ingedeelde topstructuur, waarbij. een vierdeling is gemaakt in strategisch, tactisch, operationeel en ondersteuning.

De RET N.V. is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht waarop het structuurregime van toepassing is. De vennootschap wordt bestuurd door de directie, waarvan één directielid statutair directeur is. De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht. Een onderdeel van de RvC is de auditcommissie die de RvC bijstaat in zijn controlerende en toezichthoudende rol. Daarnaast is er een selectie- en remuneratiecommissie ingesteld die de RvC onder andere ondersteunt bij het selecteren en het belonen van de directeur. De directie en de RvC zijn onafhankelijk van elkaar. 

De gemeente Rotterdam en de MRDH zijn aandeelhouders van de RET N.V. Namens de gemeente is de aandeelhoudersrol van de RET N.V. vervuld door de heer A. van Gils, wethouder Financiën, Organisatie, Haven en grote projecten gemeente Rotterdam. Namens de Metropoolregio is de aandeelhoudersrol vervuld door de heer P. Varekamp, wethouder van gemeente Westland.

Maurice Unck (1974)

Per 31 december 2020

Algemeen/statutair directeur

Maurice Unck is sinds juni 2017 algemeen/statutair directeur (CEO) van de RET. Hij heeft een lange staat van dienst in de OV-sector. Zo was hij bij NS onder meer commercieel directeur in de regio Noordoost en directeur Bedrijfs- en Productontwikkeling. Daarna was hij directeur Onderhoud & Service bij NedTrain. Zijn laatste functie bij NS was lid van de Raad van Bestuur.

Afdelingen:
Naast de algehele leiding is Maurice Unck in 2020 verantwoordelijk voor de stafafdelingen Strategie & Ontwikkeling, Personeel & Organisatie, Directiesecretariaat en Communicatie.

Nevenfuncties:

  • Lid Raad van Commissarissen Reisinformatiegroep 9292
  • Lid Raad van Commissarissen Rotterdamse Mobiliteits Centrale B.V.
  • Lid Raad van Commissarissen Trans Link Systems B.V.
  • Lid van de strategische adviesraad Traffic and Transport van TNO
  • Lid Raad van Toezicht Albeda MBO (sinds 1 januari 2020)


Joop Bakker (1961)

Directeur Exploitatie

Joop Bakker werd in 2007 benoemd tot directeur Middelen. In september 2009 werd hij directeur Exploitatie. Sinds 2012 is hij ook directeur van RET Bus B.V. Voorafgaand aan de RET heeft hij leidinggevende functies gehad bij vervoerbedrijven Connexxion en NZH.

 

Afdelingen:
Joop Bakker is in 2020 verantwoordelijk voor de afdelingen: Rail Tram, Bus, Rail Metro, Fast Ferry, Veiligheid, Bedrijfsbureau Exploitatie, CVL, Marketing, Verkoop en Services.

Nevenfunctie:

  • Lid Raad van Commissarissen van Transvision B.V. (sinds 17 april 2019)

Jet de Boer-Lasseur (1975)

Directeur Techniek 

Sinds 1 januari 2020 is Jet de Boer directeur Techniek. In 1996 is zij haar carrière gestart bij Tebodin. Tussen 2007 en 2009 werkte zij bij een management consultancybureau, gericht op verandertrajecten. In 2009 kwam zij bij BAM in dienst waar zij de laatste jaren werkte als directeur bij BAM Infra Rail.

Afdelingen:
Jet de Boer is verantwoordelijk voor de afdelingen: Assetmanagement, Supply Chain Management, Ingenieursbureau, Vlootservices en Infraservices.

Nevenfuncties:

  • Bestuurslid stichting RailAlert
  • Bestuurslid Railforum

Frank Hoevenaars (1966)

Financieel directeur

Frank Hoevenaars is met ingang van 1 oktober 2014 financieel directeur van de RET. Daarvoor was hij werkzaam bij het Havenbedrijf Rotterdam en verantwoordelijk voor de financiën, planning en risicomanagement van de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Voorafgaand daaraan vervulde hij diverse financiële managementfuncties bij AVR/van Gansewinkel en KPN en was hij openbaar accountant bij PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Afdelingen:
Frank Hoevenaars is in 2020 verantwoordelijk voor de afdelingen Concern Control, Concern Administratie, Business & Project Control, Strategische Programma’s & Projecten en ICT.

Nevenfunctie:

  • Bestuurslid Vereniging van Stedelijke Vervoersbedrijven (VSV)