Skip to content

Overleg met de externe accountant

De Raad heeft met de bestuurder en de accountant de jaarrekening, het jaarverslag en het accountantsrapport besproken. De Raad heeft in 2020 niet buiten aanwezigheid van de directie met de accountant gesproken. Er is hiervoor geen aanleiding geweest, al behoort dit tot de mogelijkheden. De Auditcommissie heeft in 2020 wel buiten aanwezigheid van de directie met de accountant gesproken.

De onafhankelijkheid van de accountant is in 2020 door de Raad beoordeeld. Daarbij is geconcludeerd dat er geen sprake is van bedreigingen van de onafhankelijkheid. De Raad is van mening dat de externe accountant de Raad de relevante informatie heeft verstrekt om zijn toezichthoudende taak te kunnen uitoefenen. De accountant heeft geen onregelmatigheden in de verslaggeving gerapporteerd.