Skip to content

Beloningsbeleid

Voor de statutair directeur geldt alleen een vaste beloning, waarover met de aandeelhouders is afgesproken die -vrijwillig- te baseren op de WNT-2 norm.

De statutair directeur heeft een regulier arbeidscontract en valt daarmee onder de reguliere cao. Zijn ontslagvergoeding bij onvrijwillig ontslag is bepaald op een jaarsalaris (inclusief een eventuele transitievergoeding).

Voor het boekjaar worden door de RvC prestatiecriteria besproken, die daarna worden vastgesteld door de AvA. Voor de beloning van de statutair directeur spelen deze verder geen rol, maar wel voor zijn jaarlijkse beoordeling. De prestatiecriteria die voor 2020 zijn vastgesteld, hebben een relatie met de begroting of met de strategische langetermijndoelstellingen van de RET, zoals vastgelegd in het bedrijfsplan.

Als gevolg van de coronacrisis en de daarmee samenhangende financiële ondersteuning vanuit het Rijk hebben de directie en het management besloten af te zien van hun bonus over het boekjaar 2020.