Skip to content

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

De strategische doelstelling 'Milieuvriendelijker openbaar vervoer door een maatschappelijk betrokken RET' blijft relevant. We hebben de ambitie om onze positie als duurzame partner van de metropoolregio te versterken door een significante toename van uitstootvrije en energiezuinige voertuigen en infrasystemen, door hergebruik van grondstoffen en materialen en door sociaal betrokken bedrijfsvoering gericht op meedoen in de samenleving.

RET werkt aan een duurzame organisatie, omdat:

  • Het aansluit op beloftes aan reizigers, opdrachtgever en medewerkers;
  • Het relevant is voor de maatschappij, economie, klimaat en milieu;
  • Het aansluit op beloftes van collega-bedrijven, bijvoorbeeld met de NEX/Green Deal en het Green Recovery Statement;
  • Corona duurzaamheid op de agenda zet en het geen hindernis mag zijn om te investeren in duurzaam OV;
  • Een duurzame organisatie lonend moet zijn, d.w.z. kosten verlagen, (reizigers)opbrengsten verhogen en/of bijdragen aan het imago.

De organisatie van MVO sluit zoveel mogelijk aan bij de reguliere project governance structuur van de RET. De portfoliomanager MVO ondersteunt bij het bewaken van de progressie van het totale deelportfolio MVO, waardoor hetvolledig is geïntegreerd in de project governance van de RET.

Uitstoot
De CO2-uitstoot is één van de vijf KPI’s van het RET-bedrijfsplan. De verwachting was dat deze in 2020 fors zou dalen, als gevolg van de start van het nieuwe groene energiecontract. De absolute CO2-uitstoot is in 2020 circa vier keer zo laag als in 2019 (2020: 22 miljoen KG, 2019: 86 miljoen KG). Een zeer goede vooruitgang ten opzichte van voorgaand jaar.

Vanzelfsprekend dragen ook de nieuwe elektrische en hybride bussen bij aan een grote daling van CO2-uitstoot.

 

 

 

CO2-uitstoot in kg per 
modaliteit
2020 2019 2018
Bus 13.861.309 20.304.768 20.965.000
Tram 1.799.017 15.610.519 16.686.000
Metro 6.130.779 49.654.007 49.951.000

 

CO2-uitstoot in kg overall 2020 2019
  22.215.440 86.145.448

Energie
In 2020 is het stroomcontract voor tien jaar (opnieuw) afgesloten met Eneco. In dit contract wordt duurzame elektriciteit geleverd die is opgewekt met zon- of windkracht of op basis van biomassa. Voor CO2-reductie is er ook sprake van 'additionaliteit': dat door de aankoop van de groene stroom ook echt meer groene stroom wordt geproduceerd.

Ook is een partnerschap afgesproken over de mogelijkheden om de vestiging Kleiweg ‘energiepositief’ te maken. Dat wil zeggen dat er op die locatie per uur van de dag meer energie wordt opgewekt dan er wordt gebruikt. In een vast tijdspad bekijken we alle mogelijkheden en maatregelen waarmee we dit doel (binnen de looptijd van het contract) kunnen bereiken.

Energiebesparing
Om railgebonden assets te verduurzamen, hebben MRDH, HTM en de RET een convenant afgesloten. Hierin is een aantal concepten omschreven die een besparing en/of verduurzaming van het energiegebruik opleveren. Eén van de maatregelen is het opwekken van energie met behulp van zonnepanelen. De panelen worden vanaf eind 2020 en in 2021 geplaatst (afhankelijk van het onderhoudsprogramma van de daken).

Voor het onderdeel terugwinnen remenergie uit het convenant, zijn de resultaten van een planstudie gepresenteerd aan een brede groep betrokkenen. Deze studie betreft het potentieel aan energiebesparing, de benodigde investering en het rendement van de maatregel. Dit wordt vervolgens uitgewerkt tot een businesscase en samen met een investeringsvoorstel voorgelegd aan de MRDH en de directie van de RET.

Om efficiënt om te kunnen gaan met energie en om het stroomnetwerk zo goed mogelijk te gebruiken, werd de samenwerking in een gezamenlijke werkgroep ‘smart grid’ voortgezet. De zoektocht naar concrete mogelijkheden om het stroomnetwerk te verduurzamen, heeft een studie opgeleverd voor een laadplein om circa 1.000 elektrische auto’s te voeden vanuit het stroomnetwerk van de metro. Hiervan wordt de businesscase verder uitgewerkt.

Toekomstige generatie
De RET richt zich ook op de toekomstige werkende generatie door stageplaatsen aan te bieden. En in verschillende challenges te participeren, waarin studenten naar een oplossing voor een concreet probleem zoeken. Bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparing, reductie van CO2-uitstoot en circulaire inkoop van producten.

Aardig Onderweg Awards
Sinds 2011 heeft de RET alle sponsoractiviteiten gebundeld in de Aardig Onderweg Award. Met de Aardig Onderweg Award (AOA) laten we zien dat we naast fysieke verbinder ook sociale verbinder zijn van de regio. De AOA is bedoeld voor innovatieve initiatieven die al aardig onderweg zijn, maar een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit jaar hadden we grootse plannen voor de tiende editie van de AOA die door de coronapandemie moesten worden bijgesteld. En dat terwijl juist in deze moeilijke tijden veel mensen wat extra hulp konden gebruiken. Daarom vonden we een andere manier om ons tienjarig jubileum te vieren. Samen met RTV Rijnmond maakten we een speciale reeks televisie-afleveringen. Hierin bundelden oud-winnaars Ayuk en Scifo van Falafval, Peter van YETS Foundation en Wesley van iKapitein de krachten om de regio samen verder te helpen.