Skip to content

Ontwikkelingen in 2020

Als Raad vinden wij het van belang om te vermelden dat – naast de beheersing van de coronacrisis – diverse belangrijke resultaten zijn bereikt in het afgelopen jaar. De directie heeft in het turbulente jaar 2020 oog weten te houden voor onder andere deze drie belangrijke thema’s: klanttevredenheid, duurzaamheid en organisatie en leiderschap.

Corona
Gedurende het jaar 2020 is met regelmaat gesproken over de impact van de coronacrisis en de door de RET te nemen maatregelen om hierop adequaat te kunnen inspelen. Sinds de opkomst van corona is de Raad door de directie geïnformeerd over de effecten van deze crisis op de exploitatie, financiële positie en continuïteit van het bedrijf. De Raad is van mening dat de directie de RET op een goede manier door het eerste jaar van deze crisis heeft geleid.

Klanttevredenheid
Op het gebied van klanttevredenheid heeft de RET over het eerste kwartaal van 2020 een score van 8,0 gemiddeld behaald. De organisatie achter de meting heeft na het eerste kwartaal besloten geen verdere metingen uit te voeren, gezien de landelijke oproep om het OV alleen te gebruiken voor noodzakelijke reizen.

Duurzaamheid
In 2020 is ook een belangrijke stap gezet binnen de duurzaamheidsdoelstellingen van stad en regio om dieselbussen voor 2030 volledig uit te faseren. De RET is dit jaar van start gegaan met 55 nieuwe elektrische en 103 nieuwe hybride bussen. In december is de tweede tranche zero-emissiebussen besteld, die eind 2021 in exploitatie worden genomen.

Organisatie en leiderschap
In januari 2020 startte de aangepaste organisatiestructuur, waarmee er meer focus op strategie en innovatie is gekomen, het ketendenken is versterkt en het concessiemanagement effectiever is ingericht. Ook in dit jaar is verder gewerkt aan de ontwikkeling van een stijl van leiderschap die past bij de waarden en normen van de RET. Daarnaast heeft de RET een nieuwe directeur Techniek, Jet de Boer-Lasseur, mogen toevoegen aan haar directieteam.

De Raad heeft, na een zorgvuldig doorlopen proces en een uitgebreide feedbackronde onder in- en externe stakeholders, de heer Unck voorgedragen voor herbenoeming als Algemeen directeur van de RET N.V. De aandeelhouders hebben deze voordracht overgenomen.