Skip to content

Voorwoord

Wat een prachtige stad, wat een prachtige regio. Ik ben sinds 1 juni 2017 algemeen directeur en voel me de ene dag al een echte RET’er en de andere dag verheug of verwonder ik me nog over deze bijzondere organisatie. Wat mij erg heeft getroffen, is de betrokkenheid van de RET’ers en de trots op ons bedrijf. Dat is bijzonder en moeten we koesteren. Er is de laatste jaren veel bereikt door de RET en tegelijkertijd zie ik ruimte voor verbetering. Als we echt het beste willen doen voor onze reizigers en een 8 willen halen voor klanttevredenheid, zullen we meer moeten innoveren. Ook zullen we nog beter moeten gaan samenwerken - met elkaar en met onze stakeholders - en meer aandacht aan ons leiderschap moeten geven. 

Daarnaast vraagt de snel veranderende omgeving om extra investeren. Openbaar vervoer is een belangrijk onderdeel van de mobiliteit en de mobiliteit in de grote steden staat onder steeds grotere druk. Er worden veel nieuwe woningen gebouwd en het aantal inwoners in Rotterdam neemt toe. Er komen meer files in de Randstad en in het bijzonder in de Rotterdamse regio, een aantal tramlijnen en de metrolijnen zitten ook vaak stampvol. Samen met onze OV-partners en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) lobbyen we voor mobiliteitsinvesteringen in de Randstadmetropool zodat we ook in de toekomst de mobiliteit kunnen aanbieden die de reizigers van ons vragen. Ons streven is: in een uur van deur tot deur naar economische centra in de vier grote steden! 

Mooie ambities voor de toekomst maar in een jaarverslag kijk je vooral terug op het afgelopen jaar. 2017 was het eerste jaar van de nieuwe railconcessie. Op het gebied van punctualiteit scoren we goed en onze reizigers zijn tevreden. Er is echter ook zorg. In de afspraken die we hebben gemaakt met de MRDH voor de komende periode is minder geld beschikbaar voor beheer en onderhoud. Dat heeft op de langere termijn consequenties voor ons netwerk en op de korte termijn voor onze collega's die bij het Ingenieursbureau werken. De komende jaren gaan zo’n 20 formatieplaatsen verloren. Ook op andere terreinen merken we dat we financieel minder ruimte hebben dan eerdere jaren en dat we, soms pijnlijke, keuzes moeten maken. 

Zowel persoonlijk als vervoerkundig hebben we tegenslagen gekend. Helaas zijn ook dit jaar weer een aantal van onze collega’s ons ontvallen. Dit is altijd zeer pijnlijk, ook voor de collega’s. Eveneens is Bert Keijts, lid van de Raad van Commissarissen, ons ontvallen na een ziekbed. Sinds 2011 leverde hij met zijn jarenlange ervaring op het gebied van verkeer en vervoer een bijdrage aan het succes van de RET. 

Ook het uitstel van de nieuwe metrolijn, de Hoekse Lijn, is een domper op 2017. Vooral voor onze reizigers die nu langer afhankelijk zijn van vervangend vervoer is dit uitstel erg vervelend en daar zijn we ons zeer van bewust. 

Maar er was ook vreugde. Een belangrijke mijlpaal in 2017 is het akkoord op hoofdlijnen van de busconcessie. Daar zijn we trots op want dit is geen toeval. Dit akkoord is het resultaat van onze jarenlange inspanningen en investeringen in kwaliteit, service en efficiëntie en vooral in vriendelijk personeel. Bij de definitieve gunning in de eerste helft van 2018 blijft de RET een integraal bedrijf met bus, tram, metro, infra- en materieeltechniek en sociale veiligheid in één hand. 

Dat biedt perspectief en vertrouwen voor het komend jaar. Het jaar waarin we inzetten op de duurzame inzetbaarheid van onze collega’s, we volgende stappen zetten op weg naar een 100% emissievrije busvloot en waarin we 50 jaar metro vieren met als kers op de taart de daadwerkelijke ingebruikname van de Hoekse Lijn. 

Ik bedank alle collega’s voor de goede prestaties van het afgelopen jaar. Net als vorig jaar reken ik het komend jaar op de inzet van alle collega’s en de goede samenwerking met Raad van Commissarissen, de ondernemingsraad, opdrachtgevers en vakbonden. Dat allemaal voor onze klant: de reizigers in de Rotterdamse regio.

 

Maurice Unck
Algemeen/statutair directeur