Skip to content

Personeel en contacten met ondernemingsraad

De directie voert maandelijks overleg met de ondernemingsraad. De RvC stelt het ook op prijs dat één of meer leden van de Raad de zogeheten ‘Halfjaarlijkse overlegvergadering’ van de directie met de ondernemingsraad kunnen bijwonen. Twee keer dit jaar vond zo’n overleg plaats, waarbij telkens een of meer leden van de Raad aanwezig waren.
Daarnaast heeft de voorzitter van de Raad verschillende malen contact gehad met het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad of haar voorzitter, onder andere tijdens de selectieprocedure voor een nieuwe Statutair Directeur.