Skip to content

Zelfregulatie Raad van Commissarissen

De jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren heeft begin 2017 plaatsgevonden. De RvC is van mening dat de informatievoorziening vanuit de directie adequaat is, en dat hij mede dankzij een goed functionerende auditcommissie en de uitgebreide kwartaalrapportages  goed in staat is geweest het gevoerde beleid te kunnen volgen. De RvC is van oordeel dat directie en Raad ieder op zich goed functioneren, er sprake is van een goede dialoog waardoor de Raad goed in staat is geweest op kritische wijze haar toezichthoudende verantwoordelijkheid waar te maken.

Er is afgesproken werkbezoeken af te leggen om het bedrijf goed te leren kennen. Dit heeft geleid tot de bovengenoemde werkbezoeken. De leden van de RvC volgen ook cursussen en bezoeken bijeenkomsten om goed op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de governance. Aandachtspunten blijven het ziekteverzuim en de cultuur in de organisatie. Dit zijn belangrijke thema’s voor de nieuwe directeur. Een ander aandachtspunt is de technologische ontwikkelingen, onder andere met betrekking tot cybersecurity en andere belangrijke technische innovaties. De Raad wordt daarvan regelmatig op de hoogte gehouden. 

Er is afgesproken de eerstvolgende zelfevaluatie van de RvC uit te voeren onder begeleiding van een externe adviseur zoals ook aanbevolen wordt door de Code.