Skip to content

Organisatie en activiteiten

De RET verzorgt het openbaar vervoer in de regio Rotterdam met bus, tram, metro en een ferry. We blijven werken aan het verbeteren van de tevredenheid van onze klanten, minder zwartrijders en efficiënter werken. We willen dat onze reizigers en onze medewerkers zich veilig voelen in ons openbaar vervoer, de stations, op de perrons en op de ferry. De RET zorgt hiervoor met meer service, toezicht en handhaving. De RET voert ook het beheer en onderhoud van het materieel en de infrastructuur uit. De afdelingen Vlootmanagement, Vlootservices, Inframanagement, Infraservices en Ingenieursbureau zorgen daarvoor. 

De concessies, verleend door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag bevatten prestatieafspraken om het openbaar vervoer en de sociale veiligheid te verzorgen. 
Openbaar vervoer is per definitie duurzaam. Alle elektriciteit die door de RET wordt gebruikt is groen. In de grote en drukke regio Rotterdam draagt ook het openbaar vervoer bij aan het oplossen van problemen met luchtkwaliteit, geluidshinder en andere milieuaspecten.