Skip to content

Samenstelling Raad van Commissarissen

De samenstelling van de RvC is in 2017 veranderd. De heer  K. Voormeulen, die had aangegeven niet voor een tweede termijn in aanmerking te willen komen, is op 1 mei 2017 afgetreden als lid. In zijn plaats is - op voordracht van de ondernemingsraad -  mevrouw K. Bax per 1 juli 2017 benoemd als lid van de Raad. Mevrouw Bax is thans werkzaam bij Heineken Internationaal, maar heeft daarvoor in verschillende functies 14 jaar bij NS gewerkt, zodat zij over ruime ervaring in het openbaar vervoer beschikt.

Aangrijpend was het toch nog plotselinge overlijden van de heer B. Keijts op 27 september 2017. Ondanks zijn ziekte is hij het eerste half jaar van 2017 actief lid geweest van de RvC. De heer Keijts is ruim 6,5 jaar lid geweest van de Raad en had daarin altijd een goede inbreng, mede door zijn kennis van de verkeer- en vervoerssector, zijn werkzaamheden bij Rijkswaterstaat en zijn uitgebreide managementervaring.
Voor de vacature, die in de Raad ontstaan is, staat momenteel een search opdracht uit.       

De RvC van de RET N.V. bestaat eind  2017 uit  drie vrouwen en één man. Alle leden hebben de Nederlandse nationaliteit. Gezien het streven naar een evenwichtige samenstelling van de Raad, qua leeftijd, kennis/kwaliteiten en geslacht, gaat voor de thans openstaande vacature de voorkeur uit naar een man.

De leden van de RvC worden benoemd voor een termijn van vier jaar en kunnen daarna worden herbenoemd voor eenzelfde termijn. Eventuele herbenoeming daarna is – gemotiveerd- mogelijk voor twee jaar en daarna nogmaals voor twee jaar (conform de Code). Kandidaten die worden voorgedragen voor benoeming of herbenoeming dienen te voldoen aan de criteria zoals opgenomen in de profielschets. De profielschets is beschikbaar op de website www.ret.nl.

Leden RvC

Tineke Bahlmann (1950)

voorzitter

Commissaris sinds: 20 oktober 2015
Huidige zittingstermijn: 2015-2019

Nevenfuncties (professioneel):

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Maasstadziekenhuis
 • Lid Raad van Commissarissen Stedin N.V.
 • Lid RvA en Auditcommissie Sociale Verzekerings Bank
 • Lid RvB Stichting Preferente aandelen Nedap BV
 • Voorzitter Raad van Commissarissen B.V. Houdstermaatschappij Zuid Holland (vanaf 1 juli)

Nevenfuncties (maatschappelijk):

 • Voorzitter RvT Max Havelaar
 • Voorzitter RvT Centrum Beeldende Kunst Rotterdam
 • Lid RvT Toneelgroep Amsterdam
 • Lid RvT NAGA Foundation Amsterdam

Mirjam Nouwen (1958)

vice voorzitter

Commissaris sinds: 1 oktober 2015
Huidige zittingstermijn: 2015-2019

Nevenfuncties (professioneel):

 • Vice voorzitter Raad van Toezicht AvroTros en voorzitter audit committee
 • Voorzitter RvT Munt Hypotheken
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Moonen Packaging Group B.V.
 • Lid Raad van Commissarissen Deerns Groep B.V.
 • Vice voorzitter en voorzitter Auditcommissie Raad van Commissarissen van AEB
 • Lid Bestuur Nationaal Restauratiefonds, lid financiële commissie
 • Lid Bestuur Stichting Derdengelden YourGift Cards (tot 1 november 2017)

 Nevenfuncties (maatschappelijk):

 • Lid Bestuur J.C. Ruigrok Stichting
 • Lid RvT Fonds Urgente Noden Haarlem

Bert Keijts (1952 - 2017)

Commissaris sinds: 1 februari 2011 en tot 27 september 2017
Zittingstermijn: 2015-2019

Hoofdfunctie: 

 • Lid van de Raad van Bestuur van Portaal

Nevenfuncties: 

 • Bestuurslid Aedes
 • Lid Bestuur Stichting Aandelen Kantoor - Ballast Nedam
 • Bestuurslid Stichting Bewuste Bouwers
 • Lid Watertorenberaad
 • Clusterlid Groen van Stichting Economic Board Utrecht
 • Lid Strategische Adviesraad Leefomgeving (TNO)
 • Bestuurslid Vereniging Brede Stroomversnelling
 • Lid Raad van Advies Stichting Forum Stedelijke Vernieuwing

Victor van der Chijs (1960)

lid

Commissaris sinds: 1 februari 2011
Huidige zittingstermijn: 2015-2019

Hoofdfunctie:

 • Voorzitter College van Bestuur van de Universiteit Twente

Nevenfuncties (professioneel):

 • Lid Raad van Commissarissen Deerns Groep BV
 • Voorzitter European Consortium of Innovative Universities
 • Voorzitter 4TU.Federatie
 • Lid Raad van Advies Van Berlo Industries

Nevenfuncties (maatschappelijk):

 • Lid RvT van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 • Voorzitter RvT Kennisland
 • Lid Dagelijks Bestuur Twente Board

Kees Voormeulen (1949)

Commissaris sinds: 1 mei 2013 en tot 1 mei 2017
Zittingstermijn: 2013-2017

Hoofdfunctie:

 • Directeur/eigenaar CMM BV

Nevenfuncties:

 • Lid raad van commissarissen GDF/Suez Electrabel
 • Voorzitter voetbalvereniging KRSV Vredenburch (Rijswijk)

Karin Bax (1969)

lid

Commissaris sinds: 1 juli 2017
Zittingstermijn: 2017-2021

Hoofdfunctie:

 • Change manager Finance Heineken International