Skip to content

Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over 2017

x €1.000 2017 2016
Vennootschappelijk resultaat 5.226 4.078
Aandeel in resultaat deelnemingen -491 1.020
Netto Resultaat 4.735 5.098