Skip to content

Omgeving

De RET is met verschillende modaliteiten actief binnen de grenzen van meer dan 20 gemeenten. Het merendeel van deze gemeenten maakt deel uit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Deze regio is één van de grootste economische centra van Nederland en heeft de ambitie om uit te groeien tot een Europese topregio. De samenhang tussen ontwikkeling van woningen, arbeidsplaatsen en verkeer- en vervoersystemen moet worden verbeterd om de aansluiting met andere topregio’s niet te verliezen. De metropoolgemeenten hebben daarom de afgelopen jaren hun samenwerking geïntensiveerd. Mobiliteit is een belangrijk middel om de gedeelde ambities voor een bereikbare, leefbare en duurzame regio te verwezenlijken. De RET speelt hierin met het OV een belangrijke rol. 

In verschillende onderzoeken* die in 2017 zijn gepresenteerd over bereikbaarheid en OV in de regio staan diverse kenmerkende uitdagingen voor de omgeving waarin wij actief zijn. De RET werkt samen met regionale partners aan de oplossingen. Wij hebben bijvoorbeeld bijgedragen aan de OV-visie Rotterdam 2018-2040. Hierin staat dat de regio Rotterdam te maken heeft met een duidelijke groei van het aantal inwoners. Hierdoor zal de realisatie van nieuwe woningen doorzetten. Verder trekt de economie aan en groeit ook het aantal arbeidsplaatsen. Binnen de regio is ook een concentratie van economische clusters te zien. Het OV is cruciaal om deze clusters bereikbaar te houden. 

Verder is toegang tot werk, opleiding en andere voorzieningen een belangrijke sociale opgave in onze regio. Bereikbaarheid met het OV vooral vanuit sociaal kwetsbare wijken is bijvoorbeeld essentieel in het verbeteren van de arbeidskansen van de bewoners. Een acceptabele reistijd tegen een acceptabele prijs. Rotterdam Zuid blijft hierin nog steeds achter bij Noord. Ook in de kwaliteit van de leefomgeving zijn er grote verschillen tussen gebieden in onze regio. Vervuilende industrie en autoverkeer vormen een bedreiging voor een prettige woon- en werkomgeving. Een geïntegreerd vervoersysteem gebaseerd op schone mobiliteitsoplossingen is een belangrijke oplossing. Hierdoor zien wij een toenemende belangstelling voor vraagafhankelijk vervoer, deelvervoersconcepten en mobiliteitsdiensten die dat allemaal met elkaar kunnen verbinden. *Onder andere Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (1 mei 2017); Eindrapport MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam-Den Haag (3 juli 2017); de Kadernota OV (25 oktober 2017); OV-visie Rotterdam 2018-2040 (consultatieversie 8 november 2017)