Stakeholders

De samenwerking op het gebied van mobiliteit kreeg vorig jaar een eerste impuls door de  lancering van een gezamenlijke visie op het openbaar vervoer door NS, Qbuzz, GVB, HTM en de RET. Om een drukbevolkt land als Nederland ook in de toekomst bereikbaar, leefbaar en concurrerend te houden zijn jaarlijkse investeringen van minstens een miljard euro nodig. Daarmee kan het OV flexibel ingericht worden met deur- tot- deur-oplossingen van trein- en lightrailverbindingen tot diverse vormen van deelvervoer zoals OV-fiets, beltaxi's en deelauto’s, zonder een vaste dienstregeling en met de reiziger volledig in control. In december 2016 werd deze visie versterkt door een brede coalitie van zeven partijen uit de Nederlandse autowereld, de tweewielerbranche, het wegtransport en het openbaar vervoer. Zij gaven toen het startsein voor een nieuwe beweging die de belangen van de reizigers en het goederentransport  behartigt. De NS, RAIVereniging, Transport en Logistiek Nederland (TLN), ANWB, stadsvervoerders GVB, RET en HTM, de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN) en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) gaven met een gezamenlijk opgesteld manifest richting aan de wensen van de vervoersorganisaties. In 2017 hebben deze partijen zich, met resultaat, ingespannen om deze visie verder te verspreiden en op tafel te krijgen bij de onderhandelingen over het regeerakkoord. Er is € 800 miljoen extra beschikbaar voor openbaar vervoer en de toekomst van het openbaar vervoer staat op de agenda. 

De RET heeft op verschillende niveaus en over diverse onderwerpen contact met haar stakeholders. Door hen regelmatig te betrekken bij het bedrijf en het beleid, krijgen we inzicht in hun standpunten en wensen, waardoor we onze dienstverlening aan de reiziger voortdurend kunnen verbeteren. Daarnaast informeren we hen ook via andere communicatiemiddelen (onder andere social media en de website) al naar gelang het onderwerp en de doelgroep.  In 2017 vond de dialoog onder meer plaats met de volgende stakeholders: de reizigers, de medewerkers, ondernemingsraad, raad van commissarissen, vakbonden, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeenten uit de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, ministeries, provincie Zuid-Holland, veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, politie, openbaar ministerie, omwonenden, scholen, media, brancheorganisaties, leveranciers, zakelijke partners, collega bedrijven en belangenorganisaties zoals Rover en Metrocov.  

De belangrijkste stakeholder van de RET is de reiziger. De reiziger beoordeelde de RET in 2017 met een 7,7 in de  OV-klantenbarometer. 

De branchevereniging OVNL vertegenwoordigt alle openbaarvervoerbedrijven van Nederland  op het gebied van reisproducten, klantenservice, betaaloplossingen en innovaties. Ook is OVNL belangenbehartiger namens de vervoerders bij politiek en bestuur over zaken als investeringen, fiscaliteit en regelgeving.  TLS is de drijvende kracht achter de OV-chipkaart en daarmee een belangrijke stakeholder voor de RET. In de TLS Coöperatie  werken alle openbaar vervoer bedrijven samen op het terrein van de OV-chipkaart. Het is de ambitie van de coöperatie om diverse betaalmiddelen voor het openbaar vervoer mogelijk te maken en om de totale kosten voor betalen in het openbaar vervoer te verlagen. Daarvoor voeren de OV-bedrijven samen met reisinformatieverstrekker 9292 pilots met nieuwe betaaltechnieken uit. 

Een belangrijke toezichthouder is de Belastingdienst. Over de wijze van het uitvoeren van dit toezicht hebben we in 2017 afspraken gemaakt. Er is een “convenant horizontaal toezicht” getekend. Horizontaal toezicht betekent we onze processen zodanig inrichten dat de fiscale aangiften volledig, juist en goed onderbouwd zijn en dat we open en transparant zijn naar de Belastingdienst  over de risico’s die we zien. De Belastingdienst zal de controles op de ingediende aangiften daarom kunnen beperken. 

Een andere belangrijke toezichthouder is de Autoriteit Persoonsgegevens. Aan het einde  van 2017 is een functionaris gegevensbescherming aangesteld en aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, waardoor het voldoen aan de eisen van de nieuwe Europese wetgeving (AVG) nog een stap dichterbij is gekomen.