Skip to content

Beloningsbeleid

De statutair directeur werd (tot 1 juni 2017) beloond met een vaste en een variabele beloning. De variabele beloning bedraagt maximaal 15 procent van het vaste salaris en is gebaseerd op een aantal prestatiecriteria. De prestatiecriteria en de uiteindelijke hoogte van de variabele beloning worden voor het boekjaar besproken en goedgekeurd door de RvC en vervolgens vastgesteld door de aandeelhouder. De prestatiecriteria die voor 2017 zijn vastgesteld hebben onder andere een relatie met de strategische lange termijn doelstellingen van RET. Voor wat betreft de toekenning van de variabele beloning heeft de RvC besloten om die voor 2017 – naar rato van zijn dienstverband- voor 73 procent toe te kennen.

Voor de nieuwe statutair directeur (na 1 juni 2017) geldt alleen een vaste beloning, waarover met de aandeelhouders is afgesproken die – vrijwillig- te baseren op de WNT-2 norm. De directie heeft een regulier arbeidscontract en valt daarmee onder de reguliere cao wat betreft de ontslagvergoeding en andere regelingen.