Skip to content

Bijzondere aangelegenheden

Specifieke goedkeuringsbesluiten

In 2017 heeft de Raad van Commissarissen de voordracht voor de nieuwe Statutair Directeur gedaan. Verder heeft de Raad van Commissarissen goedkeuring verleend aan het inbestedingsvoorstel op hoofdlijnen voor de busconcessie 2019-2034.

Tegenstrijdige belangen

Er hebben zich in 2017 geen transacties voorgedaan waarbij tegenstrijdige belangen van statutair directeur, commissarissen, aandeelhouder en/of externe accountant speelden of spelen die van materiële betekenis zijn voor de vennootschap en/of de statutair directeur, commissarissen, aandeelhouder en/of externe accountant.

 

Rotterdam, 29 maart 2018

Raad van Commissarissen

Tineke Bahlmann, voorzitter 
Mirjam Nouwen, vice voorzitter
Karin Bax
Victor van der Chijs