Skip to content

Vergaderingen en overige bijeenkomsten

De Raad is in 2017 vijf keer voor een reguliere vergadering bijeengekomen en een keer voor een extra overleg in verband met de inbesteding van de busconcessie. 
De voorzitter van de RvC heeft dit jaar in verband met de wervings- en selectieprocedure voor de nieuwe algemeen directeur enkele keren apart gesproken met de wethouder Deelnemingen van de gemeente Rotterdam, de heer A. Visser en de vertegenwoordiger van de MRDH in de AvA, op dat moment de heer M. Rosier.

Teneinde zich ter plekke te laten informeren over de stand van zaken bij de ombouw van de Hoekse lijn tot metroverbinding, heeft een delegatie van de Raad een werkbezoek gebracht aan dit project. Een delegatie van de Raad heeft tevens een werkbezoek gebracht aan RET Bus, waarbij de locatie Sluisjesdijk is bezocht. Bij de afdeling Vlootservies heeft de Raad zich laten informeren over het metro-onderhoud in de vestiging Waalhaven.