Skip to content

Voorwoord

Ook begin 2022 werd het nieuws nog gedomineerd door Corona. In maart vervielen de meeste beperkingen en kwamen de reizigers meer en meer terug. We startten het jaar met een bezetting van circa 60% ten opzichte van 2019 en eindigden het jaar met circa 85%. Fijn om meer en meer reizigers te begroeten in onze voertuigen. 2022 was ook het laatste jaar van de financiële ondersteuning vanuit het Rijk, de beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer (BVOV). In 2023 kan het openbaar vervoer nog gebruik maken van een soberdere ondersteuning. Dit heeft, samen met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne - zoals de enorme prijsstijging van energie - consequenties voor de financiën van RET in de toekomst.

2022 begon met een krachtige oproep vanuit de stadsvervoerders voor betere financiering van het openbaar vervoer op de korte en de lange termijn. In juni riep een brede coalitie van opdrachtgevers, vervoerders, bonden, Milieudefensie en Rover het kabinet op om een financieel vangnet voor 2023 te bieden als de reizigersaantallen de komende jaren nog achterblijven. Zonder een Rijksvangnet ontbreekt zekerheid en komen de dienstregelingen in het geding. Daarmee staat de bereikbaarheid van stad en regio op het spel. Aan deze oproepen is deels gehoor gegeven door voor 2023 een beperkt financieel vangnet in te stellen.

Daarnaast is in november bekend geworden dat Rijk en regio forse investeringen doen in de toekomst van het landelijke en regionale openbaar vervoer. Onderdeel daarvan is het voornemen om in Rotterdam een stadsbrug met een hoogwaardige railverbinding aan te leggen en om het RET-metronetwerk een impuls te geven.

Dit is een prachtige toezegging om onze langetermijnplannen vorm te geven. Tegelijkertijd lost het de actuele financiële problemen niet op. De eerder verwachte reizigersgroei gaat niet meer op en alle prijzen, met name de energieprijzen, zullen per 2023 voor de RET fors stijgen.

Helaas was 2022 ook een jaar van op- en afschalen. Ziekteverzuim en krapte op de arbeidsmarkt stellen veel bedrijven op de proef, ook de RET. Hierdoor is er zowel bij metro als bij tram en bij de bus periodes minder gereden.

Juist in moeilijke tijden is het belangrijk om ook aandacht te geven aan het goede. Aan al die collega's die zich elke dag weer inzetten voor de RET zodat we onze reizigers het beste kunnen bieden. Heel veel dank! Aan de reizigers die met ons blijven reizen en ons dit jaar beloonden met een 7,9 in de OV klantenbarometer. De RET bestond het afgelopen jaar 95 jaar. Een mijlpaal die we met velen hebben gevierd. Tijdens een drukbezochte Open dag op de Kleiweg hebben we reizigers, omwonenden, collega's en andere belangstellenden een kijkje in de RET-keuken gegeven.

2023 zal geen makkelijk jaar worden. Financieel en op het gebied van beschikbaarheid van personeel en voertuigen zitten we nog steeds in zwaar weer. Het is wel het jaar waarin we kunnen laten zien dat we weerbaar zijn en samen alles op alles zetten om beter uit deze tijd te komen. We zetten vol in op betrouwbaar openbaar vervoer met trotse medewerkers in een financieel gezond bedrijf! We gaan komend jaar ook de vruchten plukken van waar we in 2022 zo hard aan hebben gewerkt: de ingebruikname van het keerspoor bij Pijnacker, de introductie van in- en uitchecken met je bankpas of telefoon, een nieuwe reizigersapp en de opening van het metrostation Hoek van Holland Strand.

In 2023 verwachten we de goede samenwerking met de Ondernemingsraad voort te zetten. Ik dank de Raad van Commissarissen, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, het Rijk en de gemeente Rotterdam voor de samenwerking in het afgelopen jaar. Tot slot wil ik graag de reizigers bedanken: samen zijn we de RET!

Hierbij presenteer ik het jaarverslag 2022: 95 jaar RET.

Maurice Unck
Algemeen directeur RET N.V.