Skip to content

Voorwoord

Wat is er veel gebeurd in het afgelopen jaar. En heel eerlijk, het was een zwaar jaar. Natuurlijk zijn veel activiteiten direct of indirect gelinkt aan corona. Door deze pandemie hebben we immers onze focus moeten verschuiven van groei, uitbreiding en innovatie naar behoud, afschalen, terugwinnen van reizigers en besparen. Die 180 graden draai van een bedrijf dat bijna vanzelfsprekend kan rekenen op jaarlijkse groei naar een organisatie in een permanente crisismodus, heeft het uiterste gevraagd. Van onze reizigers, van al die hardwerkende RET’ers en van de directie.

Ons belangrijkste doel van afgelopen jaar was een meerjarenplan tot stand brengen waarin we het hoofd bieden aan de grote financiële opgave waar we voor staan als gevolg van de coronapandemie. Voor de reizigers zijn de vervoerskundige maatregelen en de vermindering van de inzet op sociale veiligheid het ingrijpendst. Bus-, tram- en metroritten kwamen te vervallen. Steeds met een zorgvuldige afweging op basis van de vraag, de beschikbare alternatieven en waar mogelijk lokaal maatwerk, maar dat neemt niet weg dat de maatregelen op verschillende plekken pijn doen. De besparing van 25% op sociale veiligheid betekende dat per 1 oktober minder conducteurs aanwezig zijn op de tram en dat we afscheid moeten nemen van de servicemedewerkers bij Metro. Deze maatregelen bleven niet onopgemerkt.

Minder zichtbaar maar ook ingrijpend zijn de maatregelen in de bedrijfsvoering. Er zijn al veel besparingen doorgevoerd en er wordt nog een efficiencyslag gemaakt. De RET bespreekt daarnaast met de vakbonden en OR hoe besparingen op de arbeidsvoorwaarden kunnen plaatsvinden zonder dat dit medewerkers direct financieel raakt. De directie van de RET maakt zich er hard voor dat het bij deze bezuinigingen blijft. Want als stadsvervoerders behoren wij met 10.000 van de 50.000 OV-medewerkers in Nederland en meer dan een derde van alle instappers al tot de efficiëntste OV-bedrijven. Met nog meer bezuinigen wordt de RET te veel uitgekleed en doen we onze reizigers tekort.

In de eerste twee weken van september had de RET te maken met uitval van metroritten. Op dat moment waren we juist goed op weg met ons verbeterprogramma om de beschikbaarheid van metro’s op te voeren. Maar leveringsproblemen, een krappe personele bezetting en onvoorziene tegenvallers met componenten gooiden roet in het eten. Daardoor hebben we ruim een maand met een versoberde dienstregeling Metro gereden. Een tegenslag die hard aan kwam, maar vervolgens wel met de hoogste prioriteit is opgepakt. In de afgelopen maanden hebben we gezien dat het aantal beschikbare metro's gestaag oploopt. We hebben er vertrouwen in dat we deze voortgang kunnen vasthouden. De beschikbaarheid van componenten blijft daarbij een aandachtspunt.

Ziekteverzuim en krapte op de arbeidsmarkt stelden veel bedrijven op de proef, bijvoorbeeld de horeca, de transportsector, de zorg en het onderwijs. Ook de RET werd geraakt door dit probleem. We merken dat het steeds lastiger wordt om vacatures ingevuld te krijgen. Daarom zijn we gestart met een nieuwe arbeidsmarktcampagne waarin we de RET-waarden trots, ontwikkeling, innovatie en maatschappelijk belang centraal stellen. Een moderne campagne, waarbij we ons ook richten op de jongere generaties die niet meer kiezen voor een leven lang werken bij één werkgever.

Juist nu wil ik alle RET-collega's die zich elke dag weer zich inzetten om de reizigers zo goed mogelijk te vervoeren een compliment geven. Als er geen beloning is in de vorm van goede cijfers, hoge klantwaardering of een mooie plus bij het salaris, is het soms lastig om elke dag weer je best te doen. Jullie hebben dat gedaan, voor de reizigers. We zijn er, doen ons best en zien nu dat het elke dag beter gaat! Heel veel dank hiervoor!

Ik kijk dan ook uit naar de maanden die voor ons liggen. Ik verwacht geen makkelijk jaar. Financieel zitten we nog steeds in zwaar weer. Maar er liggen ook mooie, goede, leuke mijlpalen in het verschiet, zoals de introductie van betalen met je bankpas, nieuwe mogelijkheden in onze reizigersapp en de opening van het metrostation aan het strand bij Hoek van Holland. Ook de toezegging van het kabinet om flink te investeren in openbaar vervoer is een opsteker. We blijven ons inspannen voor een nieuwe metroverbinding tussen Rotterdam-Kralingen en Rotterdam-Zuid. Daarmee kunnen we de toekomstige grotere vraag naar openbaar vervoer beantwoorden.

Met vertrouwen en tegelijkertijd het besef dat we hard moeten werken aan herstel en groei, zijn we 2022 begonnen. De ondernemingsraad hebben we hierbij hard nodig en ik spreek dan ook de verwachting uit dat we ook in 2022 goed zullen samen werken om de RET, waar we allemaal trots op zijn, te laten floreren. Ik dank ook de Raad van Commissarissen, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, het Rijk en de gemeente Rotterdam voor de goede samenwerking in het afgelopen jaar.  Tot slot wil ik graag de reizigers bedanken voor wie wij werken.

Hierbij presenteer ik het jaarverslag 2021, een terugblik op een pittig jaar.

Maurice Unck

Algemeen directeur RET N.V.