Voorwoord

De wereld om ons heen verandert sneller dan ooit. Technologie ontwikkelt zich razendsnel, consumentengedrag verandert in hoog tempo en de kennis en vaardigheden die medewerkers nodig hebben, zijn anders dan vroeger. Dat vraagt om aanpassingen van allemaal. Ook in het openbaar vervoer. Sterker nog: we moeten voorop blijven lopen om relevant te blijven.

Vijftig jaar geleden liepen we ook al voor toen we als eerste in Nederland de metro introduceerden. Op 9 februari 2018 trapten we daarom het feestjaar 50-jaar Metro af. Daarop volgde een jaar van terugkijken, stilstaan bij wat we hebben en waarin we naar de toekomst keken. Van de beslissing een metro aan te leggen plukken we tot op de dag van vandaag de vruchten. Met de jubileumtentoonstelling van de eerste metro op Blaak blikten we terug. Tijdens de open dagen op de ’s Gravenweg en met de onthulling van een lichtkunstwerk op Maashaven stonden we stil bij het heden. We keken ook vooruit, naar de toekomst. Vijftig deelnemers aan het Metrolab bogen zich over de vraag hoe wij de komende jaren de metrorit aangenaam kunnen houden terwijl we de capaciteit nog niet kunnen uitbreiden en wel steeds meer reizigers zullen vervoeren. Er werden praktische en minder praktische oplossingen aangedragen en ik heb genoten van de energie en het plezier van de deelnemers.

Het Metrolab is een goed voorbeeld van hoe wij, samen met anderen, ons willen voorbereiden op de nabije en verre toekomst. Innoveren is één van de drie speerpunten die ik in mijn eerste jaar als Algemeen Directeur heb benoemd. Dat doen we met andere mobiliteitsaanbieders, met stakeholders en natuurlijk met de eigen collega’s. We hebben een innovatiefonds opgericht waarin middelen zijn gestort om innovaties mogelijk te maken. Collega’s kunnen hun ideeën hier presenteren en krijgen hulp bij het verder ontwikkelen van het idee. Ideeën om het wachten op stations aangenamer te maken of om te besparen op elektriciteit. We leren en experimenteren en ik ben er trots op dat we zo serieus en betrokken met innovatie aan het werk zijn.

Dat geldt ook voor ons leiderschapsprogramma dat we 2017 zijn gestart. In het voorjaar van 2019 hebben alle leidinggevenden de leergang Secure base leadership doorlopen waarin vertrouwen, oprechte interesse en uitdaging centraal staan. Met dit type leiderschap willen we verschil maken. Dat is nodig, gezien de snelle veranderingen in de wereld om ons heen en de voorlopersrol die wij daarin willen spelen. Wij willen meegaan met deze ontwikkelingen en gunnen onze reizigers van nu en in de toekomst de beste vorm van mobiliteit met en door de RET. Om als RET relevant te blijven in de toekomst hebben we de dan ook beste medewerkers nodig en leidinggevenden die hen stimuleren om het beste uit zichzelf te halen en zichzelf steeds opnieuw uit te vinden.

Of het nu om innovatie, leiderschap of andere activiteiten gaat, de sleutel naar succes is een goede samenwerking. Het verbeteren van samenwerken tussen collega’s, met onze opdrachtgever, aandeelhouder en met stakeholders loopt als een rode draad door alle activiteiten die we doen. Het gaat niet vanzelf. Het vraagt van ons dat we actief de ander opzoeken en buiten ons eigen directe belang kijken en acteren. Dat samenwerken loont en tot mooie prestaties leidt, is in dit jaarverslag weergegeven. Voorbeelden daarvan zijn de nieuwbouw op de Kleiweg, klantenwaardering die met een 7,8 voor het jaar 2018 weer hoog is, het aantal reizigerskilometers dat met 2,7 procent is toegenomen en het resultaat van € 5,6 miljoen. Natuurlijk zijn er ook altijd tegenvallers. De meest in het oog springende zijn natuurlijk de vertraging van de Hoekse Lijn en de asbestvondst op metrostation Stadhuis.

Ik wil alle collega’s bedanken, die zich het afgelopen jaar hebben ingezet en dat ook in 2019 weer zullen doen. Ik reken het komend jaar ook weer op de inzet van en de goede samenwerking met de Raad van Commissarissen, de ondernemingsraad, opdrachtgevers en vakbonden. Ik zie ernaar uit.

Maurice Unck,
algemeen/statutair directeur