Skip to content

Samenstelling en verslag selectie & remuneratiecommissie

De selectie & remuneratiecommissie bestond in 2023 uit Karin Bax (voorzitter), Charlotte Insinger en Miriam Mendonça. De remuneratiecommissie kwam in 2023 viermaal bijeen, waarbij onderwerpen als het ziekteverzuim onder het RET-personeel, diversiteit & inclusiviteit en de zoektocht naar de nieuwe directeur en de vervanging van een commissaris plaatsvonden. Ook werden thema’s als leiderschapsontwikkeling, de organisatiecultuur en het benoemings- en beloningsbeleid voor het directieteam besproken in de selectie & remuneratiecommissie, naast periodieke rapportages.