Skip to content

Personalia leden van de Raad van Commissarissen

Per 31 december 2023. 

Charlotte Insinger (vrouwelijk, 1965, NL)

Voorzitter Raad van Commissarissen en lid Selectie- en Remuneratiecommissie.  
Sinds: 1 mei 2020. Huidige zittingstermijn: 2020-2024  

Overige functies: 

 • Non-executive chair Board Blackrock Nederland BV
 • Voorzitter Raad van Toezicht Staatsbosbeheer 
 • Lid Raad van Commissarissen van Oord NV 
 • Lid Raad van Advies CBS 

Karin Bax (vrouwelijk, 1969, NL)

Commissaris en voorzitter Selectie- en Remuneratiecommissie.  
Sinds: 1 juli 2017. Huidige zittingstermijn: 2021-2025  

Overige functies: 

 • Directeur NLWorks 
 • Lid van de Raad van Commissarissen van TwynstraGudde 

Steven Lak (mannelijk, 1954, NL)

Vice Voorzitter en lid Auditcommissie.  
Sinds: 1 januari 2019. Huidige zittingstermijn: 2023-2027  

Overige functies: 

 • Voorzitter Haventafel Zeeland-Brabant
 • Lid Raad van Commissarissen dochterondernemingen ThyssenKrupp: Veerhaven BV en EECV BV 
 • Non-executive Board Member SMT Holding NV
 • Vice Voorzitter Stichting Vermogensbeheer Belangenbehartiging Pensioenen voor de Haven  
 • Lid Raad van Commissarissen van NIBA BV 
 • Voorzitter Raad van Commissarissen SwitcH2 BV
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Nederland in Business

Henk Bothof (mannelijk, 1965, NL)

Commissaris en lid Auditcommissie.
Sinds: 15 september 2023. Huidige zittingstermijn: 2023-2027

Overige functie:

 • CIO/Bestuurder Stichting BKR

Engbert Verkoren (mannelijk, 1968, NL)

Vice Voorzitter Raad van Commissarissen en lid Auditcommissie.
Sinds: 1 februari 2019 - 1 september 2023.  Dhr. Verkoren heeft zijn zitting in de RvC gedurende zijn nog lopende termijn per 01 september 2023 beëindigd, om zich volledig te kunnen richten op zijn bedrijf Conclusion, waar hij CEO is.

Overige functies:  

 • CEO Conclusion
 • Lid RvC Holding Nationale Goede Doelen Loterijen NV 

Guido Dubbeld (mannelijk, 1971, NL)

Commissaris en voorzitter Auditcommissie.  
Sinds 1 mei 2020. Huidige zittingstermijn 2020-2024 

Overige functies: 

 • Lid RvC Invest International, voorzitter Auditcommissie 
 • Lid RvC Elestor
 • Raad (-plaatsvervanger) Ondernemingskamer
 • Lid Bestuur stichting Tijdelijk Noodfonds Energie
 • Lid Raad van advies Salacia
 • DGA OxyNobel BV