Skip to content

Samenstelling en onafhankelijkheid Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf onafhankelijke commissarissen en één trainee-commissaris. Charlotte Insinger is voorzitter van de RvC. Karin Bax is lid van de RvC. Guido Dubbeld is lid van de RvC. Engbert Verkoren (vice-voorzitter t/m 31 augustus 2023) legde op 1 september 2023 zijn commissariaat neer en Henk Bothof werd in september 2023 benoemd tot opvolger als lid van de RvC. De RvC benoemde per 28 september 2023 Steven Lak tot vicevoorzitter. Miriam Mendonça is benoemd tot trainee-commissaris. Karima Chafia vervulde deze taak tot 1 september 2023. Naar het oordeel van de RvC is voldaan aan de eisen voor onafhankelijkheid gesteld in best practice-bepalingen 2.1.7 tot en met 2.1.9 van de Corporate Governance Code 2022.