Skip to content

Samenstelling en verslag auditcommissie

De auditcommissie bestond in 2023 uit Guido Dubbeld (voorzitter), Steven Lak, Henk Bothof en Engbert Verkoren (tot 1 september 2023) en kwam vijf keer bijeen. Belangrijke onderwerpen die de auditcommissie in 2023 besprak waren onder meer het accountantsverslag 2022, de strategische risicoanalyse, vernieuwing ERP systeem, de jaarrekening van 2022, de Treasury 2023-2024, de RMC-aandelenverkoop, het RET-jaarplan 2024, de internal audits en de financiële afspraken met MDRH en de gemeente Rotterdam.