Skip to content

Missie, visie en strategie

Onze missie is perfect georganiseerd en uitgevoerd openbaar vervoer met de hoogste kwaliteit voor de reiziger van nu én van de toekomst. We zijn dan ook ‘aardig onderweg’.

De RET streeft er samen met partners naar binnen een uur van deur tot deur in de Randstad te reizen. Als mobiliteitsregisseur in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag verbindt de RET alle mobiliteiten in haar concessiegebied, met de focus op comfortabel, zorgeloos reizen en tevreden klanten. Met hoogfrequent openbaar vervoer en innovatieve, duurzame mobiliteitsoplossingen wil RET capaciteit vergroten en omliggende gebieden ontsluiten. De ambitie om schone, CO2-neutrale mobiliteit in 2030 te bereiken, ondersteunen we door investeringen in personeel, infrastructuur en moderne voorzieningen. De RET blijft zich vernieuwen en opereert als logistieke en maatschappelijke verbinder in de Rotterdamse regio.

De doelstelling uit het bedrijfsplan 2023-2025 is: ‘Betrouwbaar OV met trotse medewerkers in een robuust en financieel gezond bedrijf’. We hanteren drie strategieën om vanuit deze doelstelling onze reizigers de ‘Perfecte Reis’ te kunnen blijven bieden:

1. Financieel gezond: Een financieel gezonde balans en concessie om de noodzakelijke continuïteit voor ons bedrijf te waarborgen. Met onder andere:

 • Energiebesparingsmaatregelen doorvoeren;
 • Herijking van de concessies;
 • Realiseren van reizigersgroei.

2. Trotse medewerkers: RET’ers werken met plezier, krijgen waardering voor hun vakmanschap en worden in staat gesteld om hierin uit te blinken. Met onder andere:

 • Het op orde krijgen van de formatiebezetting (voldoende personeel nu en in de toekomst);
 • Optimaliseren aanpak verzuim;
 • Medewerkers die weten wat er van hen wordt verwacht en vakbekwaam zijn in wat ze doen. Verplichte kwalificaties zijn vastgelegd;
 • Medewerkers meer invloed geven op eigen werk en roosters;
 • Verhogen van de verbondenheid met de RET.

3. Robuuste bedrijfsvoering: Door onze processen, data, IT Services en samenwerking te moderniseren stellen we onze collega’s in staat hun werk effectief, efficiënt en met plezier te doen. We bouwen het nieuwe (building) terwijl de winkel openblijft (running). Met onder andere:

 • Aanpak werkstromen voertuigbeschikbaarheid metro, tram en bus;
 • Verbeteren ketensamenwerking;
 • Structureel verbeteren van de bedrijfsvoering door processen te optimaliseren en automatiseren, ondersteund door de juiste managementinformatie, waarin een nieuw in te voeren ERP-systeem een belangrijke rol speelt;
 • Een werkend portfolioproces: juiste projecten starten en uitvoeren, waarbij de maakbaarheid in control is.