Skip to content

Beloningsbeleid

De RvC stelt de jaarlijkse prestatiecriteria voor de onderneming vast en bespreekt de realisatie daarvan. Voor de beloning van de statutair directeur spelen de prestatiecriteria verder geen rol, maar wel voor zijn jaarlijkse beoordeling. De vastgestelde prestatiecriteria voor 2023 hebben een relatie met de begroting en met de strategische lange termijndoelstellingen van de RET, zoals vastgelegd in het bedrijfsplan. Voor de beloning van de Algemeen directeur en de RvC heeft automatische indexatie op basis van de WNT-norm 2023 plaatsgevonden. De RvC is bezig met het opstellen van een nieuw beloningsbeleid.