Skip to content

Directieteam

Het directieteam van de RET bestaat uit de Algemeen directeur, de Financieel directeur, de Directeur Exploitatie, de Directeur Personeel & Organisatie, de Manager Metro a.i., de Manager Strategie & Ontwikkeling, de Manager Communicatie en de Bestuurssecretaris.

Linda Boot

Algemeen/statutair Directeur (vanaf 01-02-2024)

Linda Boot is per 1 februari 2024 Algemeen/statutair Directeur van de RET. Ze leidt het Directieteam en is verantwoordelijk voor de algehele leiding van de RET. Daarvoor stond ze aan het hoofd van diverse organisaties in sterk gereguleerde sectoren op het snijvlak van publiek en privaat. Dat deed ze als directeur-bestuurder bij afvalinzamelaar Cyclus, als bestuursvoorzitter van zorginstelling Pameijer en als Directeur van het Railbedrijf van HTM. Eerder was ze o.a. gemeentesecretaris bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug en Directeur bij het Ministerie van OCW.

Naast haar rol als hoofd van het Directieteam stuurt Linda Boot de volgende afdelingen aan: Strategie & Ontwikkeling, Communicatie, Marketing, Verkoop en Services, Veiligheid & Milieu en het Directiesecretariaat.

Nevenfunctie:

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Regioplus

Maurice Unck

Algemeen/statutair Directeur (tot 01-12-2023)

Maurice Unck was tussen juni 2017 tot december 2023 Algemeen/statutair directeur van de RET. Hij heeft een lange staat van dienst in de OV-sector. Zo was hij onder meer commercieel directeur in de regio Noordoost en directeur Bedrijfs- en Productontwikkeling bij NS. Daarna was hij directeur Onderhoud & Service bij NedTrain. Zijn laatste functie was lid van de Raad van Bestuur van NS.

Naast de algehele leiding had Maurice Unck tot december 2023 de verantwoordelijkheid voor de stafafdelingen Strategie & Ontwikkeling, P&O, Communicatie, Marketing, Verkoop en Services en het Directiesecretariaat.

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht Franciscus Gasthuis & Vlietland
 • Lid Raad van Toezicht Albeda College Rotterdam
 • Lid Raad van Commissarissen Reisinformatiegroep 9292
 • Lid Raad van Commissarissen RMC B.V.
 • Lid van de Strategische Adviesraad Traffic and transport van TNO
 • Bestuurslid Utrechts Universiteitsfonds

Joop Bakker

Directeur Exploitatie, en vanaf 01-12-2023 Algemeen/statutair directeur a.i. (tot 01-02-2024)

Joop Bakker werd per 1 december 2023 benoemd tot Algemeen directeur ad interim. Hij vervult deze rol naast zijn rol als directeur Exploitatie. Joop Bakker werd in 2007 benoemd tot Directeur Middelen. In september 2009 werd hij Directeur Exploitatie. Onder zijn aandachtsgebieden vallen de afdelingen Bus (inclusief Bus B.V.), Tram, Metro, Veiligheid, het Bedrijfsbureau Exploitatie en de Centrale Verkeersleiding.

Voorafgaand aan de RET heeft hij leidinggevende functies gehad bij vervoerbedrijven Connexxion en NZH.

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Commissarissen Transvision B.V. (tot 01-10-2023).
 • Lid Raad van Commissarissen RMC (per 01-01-2024).

Hugo Mans

Financieel Directeur

Hugo Mans is sinds juni 2021 Financieel Directeur (CFO) van de RET. Voordat hij bij de RET aantrad, vervulde hij uiteenlopende rollen als CFO en directeur van programma’s, projecten en verandertrajecten. Dat deed hij onder meer bij NS, NedTrain en PwC.

Hugo Mans is verantwoordelijk voor de afdelingen Concern Control, Concern Administratie, Business Control, Supply Chain Management, ICT en Strategische Programma’s en Projecten.

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Auditcommissie HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen)
 • Voorzitter Financiële Commissie TLS (TransLink Services)
 • Lid bestuur VSV (Vereniging van StreekVervoer).

Henk-Jan Bax

Directeur Techniek (vanaf 01-02-2024)

Henk-Jan Bax is vanaf februari 2024 directeur Techniek. Hij is verantwoordelijk voor de afdelingen Asset Management, Infraservices, Ingenieursbureau en Vlootservices.

Voordat hij bij de RET in dienst kwam, vervulde Henk-Jan diverse managementrollen bij verschillende bedrijven. Zo was hij eindverantwoordelijk voor de techniek bij twee geautomatiseerde containerterminals van Hutchison Ports ECT Rotterdam en daarvoor service operations manager voor Scandinavië en de Benelux bij de Amerikaanse Multinational Cummins Inc.

Nevenfunctie:

 • Visiting lecturer Technische Bedrijfskunde Hogeschool Rotterdam

Agathe Doornenbal

Directeur Techniek a.i. (tot 01-01-2024)

Agathe Doornenbal was in 2023 Directeur Techniek a.i. bij RET. Sinds 2021 was zij betrokken als adviseur bij de afdeling Vlootservices en heeft daar een verbeterprogramma voor de beschikbaarheid van metro’s opgezet.

In 2023 was zij verantwoordelijk voor Asset Management, Vlootservices, Infraservices, het Ingenieursbureau en Supply Chain Management. Haar termijn als interim-directeur eindigt 1 januari 2024, de nieuwe vaste directeur Techniek treedt op 1 februari 2024 aan.

Nevenfunctie:

 • Agathe is mede-eigenaar/directeur van Binnenstebuiten Groei en Ontwikkeling in Rotterdam.

Angelique Heijnen

Directeur Personeel & Organisatie

Angelique Heijnen is sinds juni 2021 Directeur P&O van de RET. Voordat zij bij de RET aantrad, vervulde zij uitlopende P&O management en directierollen binnen zowel de OV-sector, de consultancy als de maritieme sector. Zo is ze onder andere werkzaam geweest bij NS, Human Capital Group en Van Oord. Haar laatste functie was als zelfstandig veranderkundig adviseur.

Angelique Heijnen is verantwoordelijk voor de afdeling P&O.

Nevenfuncties:

 • Eigenaar Everyone-inc (veranderkundig adviesbureau)
 • Mentor bij Duo for a Job
 • Aangesloten bij Meditaties-voor-kinderen als schrijver

Arthur Swaab

Manager Metro a.i.

Arthur Swaab is in mei 2019 in dienst getreden bij de RET als Concessiemanager. Vanaf juli 2021 vervulde hij de functie Manager Strategie en Ontwikkeling waarmee hij toetrad tot het directieteam. Momenteel vervult Arthur de rol van manager Metro op ad interim basis en zal vanaf 1 juli 2024 de functie Directeur Exploitatie overnemen van Joop Bakker. Voordat hij bij de RET aantrad, was hij 11 jaar zelfstandig consultant en werkte hij aan opdrachten bij diverse bedrijven. Dat deed hij onder meer bij ING, Nationale Nederlanden, UWV en ook de RET.

Marieke Beije 

Manager Strategie en Ontwikkeling

Marieke Beije is vanaf 15 november 2023 als directielid verantwoordelijk voor de afdeling Strategie & Ontwikkeling (S&O). Marieke werkt al een aantal jaar bij de RET, eerst als projectleider, later als bestuurssecretaris en sinds 2021 als concessiemanager. Binnen de afdeling strategie en ontwikkeling vallen de clusters Concessiemanagement, Netwerk en Assets, Strategische informatievoorziening, Strategische Markt- en Productontwikkeling en Innovatie.

Rose Dammen

Manager Communicatie (tot 01-01-2024)

Rose Dammen was sinds 2020 manager Communicatie bij de RET. Daarvoor combineerde zij deze rol met de functie van Bestuurssecretaris. Als manager Communicatie is zij verantwoordelijk voor positionering en reputatiemanagement, woordvoering, public affairs, crisiscommunicatie, stakeholdermanagement, omgevingscommunicatie, arbeidsmarkcommunicatie en interne communicatie. Per 1 januari 2024 is Rose Dammen uitdienst.

Nevenfunctie:

 • Penningmeester D66 Leidschendam-Voorburg

Kirsten Warbout

Bestuurssecretaris

Kirsten Warbout is sinds 1 januari 2022 Bestuurssecretaris van de RET en de RvC. Hiervoor vervulde zij sinds 2008 diverse HR-rollen zoals beleidsadviseur, programmamanager en teammanager en heeft zij tijdelijk de Manager P&O vervangen. Kirsten Warbout is verantwoordelijk voor het directiesecretariaat, juridische zaken, privacy en de functionaris gegevensbescherming.

Erik Jan van Emmerik

Adviseur Financieel Directeur

Erik-Jan neemt de functie van Financieel directeur tijdelijk waar. Erik-Jan heeft een rijke ervaring als interim (financieel) directeur/CFO bij Bugaboo International, Koninklijke Wegener en de gemeente Amsterdam. Daarin werkte hij aan grote transitietrajecten ter optimalisatie en verbetering van de ondersteunende dienstverlening.

Nevenfuncties:

 • Lid van de Raad van Commissarissen Stichting Museum Haarlemmermeer De Cruquius
 • Lid van de Raad van Toezicht Stichting museum Jan
 • Statutair directeur van Stichting Administratie kantoor Socius Wonen
 • Statutair directeur van Drs E.Th. van Emmerik Beheer BV
 • Statutair directeur van Naar de toekomst BV