Skip to content

Zelfevaluatie

In 2023 vond de zelfevaluatie van de RvC plaats onder externe begeleiding van experts van een gespecialiseerd bureau. Zij maakten een teamscan van de aanwezige en benodigde competenties, brachten de individuele drijfveren van de leden in kaart, verwerkten de antwoorden op een vragenlijsten en woonden als observator twee vergaderingen bij. Dit leverde een aantal vooral organisatorische verbeterpunten op die de RvC omarmt en oppakt.