Skip to content

Personalia huidige leden van de RvC

Per 31 december 2022. 

Charlotte Insinger (1965)

Voorzitter Raad van Commissarissen en lid Selectie- en Remuneratiecommissie.  
Sinds: 1 mei 2020.
Huidige zittingstermijn: 2020-2024  

Overige functies: 

 • Non-executive chair Board Blackrock Nederland BV
 • Voorzitter Raad van Toezicht Staatsbosbeheer 
 • Lid Raad van Commissarissen van Oord NV 
 • Lid Raad van Advies CBS 

Karin Bax (1969)

Commissaris en voorzitter Selectie- en Remuneratiecommissie.  
Sinds: 1 juli 2017.
Huidige zittingstermijn: 2021-2025  

Overige functies: 

 • Directeur NLWorks 
 • Lid van de Raad van Commissarissen van TwynstraGudde 

Steven Lak (1954)

Commissaris en lid Auditcommissie.  
Sinds: 1 januari 2019.
Huidige zittingstermijn: 2023-2027  

Overige functies: 

 • Voorzitter Evofenedex 
 • Lid Raad van Commissarissen dochterondernemingen ThyssenKrupp: Veerhaven BV en EECV BV 
 • Non-executive Board Member SMT Holding NV
 • Vice Voorzitter Stichting Vermogensbeheer Belangenbehartiging Pensioenen voor de Haven  
 • Lid Raad van Commissarissen HES International BV 
 • Lid Raad van Commissarissen van NIBA BV 
 • Voorzitter Raad van Commissarissen SwitcH2 BV
 • Lid Dagelijks Bestuur VNO-NCW en Hoofdbestuur MKB Nederland 
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Nederland in Business 
 • Lid OV- en Spoortafel
 • Lid Topsector Logistiek 
 • Voorzitter Logistieke Alliantie  

Engbert Verkoren (1968)

Vice Voorzitter Raad van Commissarissen en lid Auditcommissie.
Sinds: 1 februari 2019.  
Huidige zittingstermijn: 2023-2027  

Overige functies:  

 • CEO Conclusion
 • Lid RvC Holding Nationale Goede Doelen Loterijen NV 

Guido Dubbeld (1971)

Commissaris en voorzitter Auditcommissie.  
Sinds 1 mei 2020. 
Huidige zittingstermijn 2020-2024 

 • Overige functies: 
 • Lid RvC Invest International, voorzitter Auditcommissie 
 • Lid curatorium Nijenrode 
 • Lid Bestuur stichting Tijdelijk Noodfonds Energie
 • Lid Raad van advies Cellcius
 • Lid Raad van advies Salacia

De nevenfuncties van de RvC-leden zijn in 2022 eenmaal in de RvC besproken en potentiële belangverstrengelingen zijn geadresseerd. Met de betreffende commissarissen zijn afspraken gemaakt.