Tot slot

De RvC wil graag haar grote waardering uitspreken voor het RET-personeel dat zich het afgelopen jaar, ten tijde van grote onzekerheid en angst als gevolg van het coronavirus, onverdroten is blijven inspannen om een betrouwbare dienstverlening aan de reizigers te bieden. Hiervoor is een groot beroep gedaan op de veerkracht en wendbaarheid van alle medewerkers. De RvC dankt alle medewerkers voor deze geleverde inzet. Ook onze dank aan al die reizigers die toch gebruik zijn blijven maken van ons vervoer en het hiermee in ons gestelde vertrouwen.

Tenslotte spreekt de RvC zijn waardering en dank uit aan het directieteam voor haar inspanningen voor de RET in dit veel bewogen jaar van grote onzekerheid.

Rotterdam, 31 maart 2022

Raad van Commissarissen
Charlotte Insinger, voorzitter
Karin Bax
Steven Lak
Engbert Verkoren
Guido Dubbeld
Ibrahim Ahmed, trainee lid